Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus ry: hiilivuotosektorien listaa laajennettava ja kehitettävä laadullisia mittareita

Euroopan komission jäsenmailleen järjestämä konsultaatio hiilivuodosta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sulkeutui elokuun lopussa 2013. Vuosien 2009 – 2014 hiilivuotolista kattaa tällä hetkellä 154 toimialaa ja 16 alatoimialaa. Kysymys on niistä teollisuuden aloista, joille EU:n päästökauppaan kuuluvan ilmaisjaon vähentyminen aiheuttaa komission mielestä kohtuuttomia kustannuksia ja siten kilpailukyvyn menetystä mm. kasvaneina energiakustannuksina.

Kemianteollisuus ry:n mielestä hiilivuotosektorien listaa olisi tärkeä laajentaa nykyisestään, sillä energiakustannukset esim. Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa ovat mm. liuskekaasun myötä laskeneet entisestään. Samalla tulisi kehittää arviointiin käytettäviä laadullisia mittareita. Tällä hetkellä hiilivuototonnin hinnaksi on määritelty 30 euroa. Tämän alle ei tule mennä, vaan arvioiden tulisi pohjautua skenaariotyössä hahmoteltuihin vielä korkeampiin energiakustannuksiin. Arvioiden perusteella on lähes varmaa, että energian hinta kohoaa huomattavasti tulevaisuudessa.

”Tämän alle ei missään tapauksessa pitäisi mennä. Hiilivuotosektorien listaa tulisi laajentaa nykyisestä tasosta. Eikä pelkkä määräkään ratkaise – yhtä lailla pitäisi kehittää laadullisia kriteerejä. Loppujen lopuksi kyse on suomalaisen ja eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.