Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus rekrytoi verkostojen, netin ja työharjoittelun kautta

EK:n tuoreen selvityksen mukaan Kemianteollisuudessa yleisimmin käytetyt rekrytointikanavat ovat yksityiset rekrytointitoimistot, internetin työnvälityssivut sekä henkilökohtaiset verkostot. Myös opinnäytetöiden ja työharjoittelun kautta rekrytoidaan henkilöstöä alalle. Nämä kanavat myös koettiin tehokkaiksi väyliksi löytää osaajia.

Noin kolmannes yrityksistä ilmoittaa avoimista tehtävistä painetussa mediassa, vaikka lehti-ilmoituksia ei välttämättä koeta kovin tehokkaaksi kanavaksi – ainakaan yksistään. Painetun median ohella rekrytointimessut koetaan melko tehottomiksi, mutta niiden kautta rakennetaan yrityskuvaa, joten myös messuille osallistutaan.

Rekrytointivaikeudet kemianteollisuudessa vähentyivät vuonna 2014

Vain noin 11 % EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä oli kokenut vaikeuksia löytää henkilöstöä avoimiin tehtäviin. Parin viime vuoden aikana rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on laskenut noin kolmanneksesta runsaaseen kymmeneen prosenttiin.

Rekrytointivaikeuksien tärkeimmät syyt kemianteollisuudessa olivat alan työkokemuksen puute, puutteellinen tai väärän alan koulutus sekä työpaikan sijainti.

Lisätietoja

Elinkeinoelämän Keskusliiton Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2014
http://ek.fi/wp-content/uploads/Henko-2014-Osuvuutta-rekrytointiin-tehoa-tyonvalitykseen.pdf

Lisätietoja kemianteollisuuden tuloksista Henkilöstö- ja koulutustiedustelussa:

Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi  puhelin 040 5157 107