Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus mukana Sääntelystä biotalouden edistäjä –hankkeessa

Hankkeen tavoitteena on tarkastella hallinnon rakenteiden toimivuutta biotalouden näkökulmasta ja sitä valvotaan ympäristöministeriön toimesta. Hankkeella halutaan poistaa biotalouden kehittämistä hidastavia hallinnon ja lainsäädännön esteitä.

Valtioneuvoston kanslian rahoittaa hanketta, ja sen toteuttamisessa vetovastuu on Linnunmaa Oy:lla. Työtä ohjaa erillinen ohjausryhmä, johon kuuluu myös asiamies Maija Pohjakallio Kemianteollisuus ry:n edustajana.  

Keskeisille biotalouden toimijoille ja sidosryhmille järjestetään mm. työpajoja ja haastatteluita, joissa kerätään tietoa lainsäädännön ja hallinnollisten menettelyjen kehittämistarpeista. Hankkeen tuloksena syntyy konkreettisia ehdotuksia, joita päätöksentekijät voivat helposti hyödyntää omassa työssään. 

Työ käynnistyy joulukuussa 2014 ja päättyy marraskuussa 2015.

www.valtioneuvosto.fi
www.biotalous.fi

Lisätietoja

Maija Pohjakallio
Asiamies, biotalous
maija.pohjakallio@kemianteollisuus.fi
Kemianteollisuus.fi / Tietoa alasta: Biotalous