Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus: Kolme uutta neuvottelutulosta kilpailukykysopimuksesta

Kemianteollisuus ry ja Puuliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen mukaan neuvoteltavista asioista koskien Harja- ja sivellinalojen työehtosopimusta. Veneteollisuuden työnantajat ry ja Puuliitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen mukaan neuvoteltavista asioista koskien Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimuksen uudistamista. Kenkä- ja nahkateollisuus ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ovat saavuttaneen neuvottelutuloksen Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksesta. Yhteensä näiden sopimusten piiriin kuuluu noin 2000 työntekijää. Neuvottelutulokset käsitellään liittojen hallituksissa toukokuun loppuun mennessä.

Harja- ja sivellinalojen sekä Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimuksissa kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen toteutetaan vähentämällä kolme työajantasoittumispäivää eli nk. pekkaspäivää. Molemmat sopimukset pitävät sisällään myös paikallisen sopimisen edistämiseen liittyviä kohtia.

Kenkä- ja nahkateollisuutta koskevan neuvottelutuloksen mukaan työajan pidentämisestä neuvotellaan yrityskohtaisesti. Yrityskohtaisesti voidaan sopia esimerkiksi työajantasoittumispäivien, vuorovapaiden, arkipyhien ja työaikapankin käytöstä työajan pidentämiseksi. Neuvottelutuloksessa on määritelty ne toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä työpaikkojen turvaamiseksi poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa. Luottamusmiesten tehtäviin kuuluu jatkossa myös paikallisen sopimisen, työhyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehityksen edistäminen, minkä johdosta heidän työaikaansa luottamustehtävien hoitoon lisätään.

Veneteollisuuden työantajat ry ja Kenkä- ja nahkateollisuus ry ovat Kemianteollisuus ry:n jäsenjärjestöjä.

Lisätietoja

Harja- ja sivellinalat ja Veneteollisuuden työnantajat ry, Jenni Nisametdin, lakimies, puh. 044 553 2853, jenni.nisametdin (at) kemianteollisuus.fi

Kenkä- ja nahkateollisuus ry, Juha Teerimäki, lakimies, puh. 043 850 0928,
juha.teerimaki (at) kemianteollisuus.fi

Kemia – osa hyvää elämää

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä. 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.