Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus kehysriihestä: vientiteollisuuden asema ei saanut riittävää painoarvoa

Kehysriihen päätökset parantavat Suomen yleistä kilpailukykyä, mutta vientiteollisuus ei saanut sille kuuluvaa painoarvoa. Kemianteollisuus odotti hallitukselta selkeitä ja nopeasti toteutettavia päätöksiä teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

– Hallituksen lupaus yhteisöveron laskusta on erittäin tervetullut koko Suomen elinkeinoelämälle. Vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta olennaisten logistiikkakustannusten ja niihin liittyvän rikkidirektiivin vaatimaton kompensointi oli suuri pettymys, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Rikkidirektiivin aiheuttamat kustannukset ovat jäämässä kokonaan ulkomaankappaa käyvien yritysten lisärasitteeksi. Rikkidirektiivi aiheuttaa vuosittain vientiteollisuudelle noin 600 miljoonan euron lisäkustannukset.

Hallitus päätti kehysriihessään keventää teollisuuden kustannustaakkaa pienentämällä merkittävästi käyttöönotettavaa windfall-veroa.

– Päätös oli tervetullut konkreettinen toimenpide, mutta verosta olisi pitänyt luopua kokonaan. Rikkidirektiivin kustannukset ja windfall-veron toteuttaminen haittaavat investointeja ja työllisyyttä eikä vientiteollisuudelle pitäisi kohdistaa uusia veroja tai maksuja, Timo Leppä jatkaa.

Valopilkkuna kemianteollisuus näkee hallituksen aikeet investoida LNG-terminaaleihin.

– Olemme tyytyväisiä hallituksen aikeista investoida LNG-terminaaleihin. Nämä tulevat edistämään sekä vientiä että kestävää kehitystä.

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)chemind.fi, puhelin 050 301 6800.

 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö. Sen tehtäväkenttään kuuluvat sekä elinkeino- että työmarkkinapoliittiset asiat. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.