Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus kehittää työhyvinvointia yhteistyössä

Kemianteollisuus haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020. Alan yhteisen työhyvinvointihankkeen Hyvää huomenta – Hyvää huomista uuden vaiheen käynnisti 12.11.2014 seminaari Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista käynnistettiin vuonna 2011. Hankkeessa on liittojen yhteistyönä työstetty hyvinvoivan työpaikan teemoja. Hankkeen uusiksi painopisteiksi on valittu työyhteisötaidot ja johtaminen.

Hyvät käytännöt – testaamista ja jakamista

Työyhteisötaitojen kehittäminen koskettaa ja kiinnostaa kemianteollisuuden yritysten henkilöstöä laajasti. Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen uuden vaiheen käynnistänyt Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen -seminaari 12.11.2014 kokosi noin sata kemianteollisuuden eri henkilöstöryhmien edustajaa kehittämään työyhteisötaitoja.  Tilaisuus pidettiin Ammattiliitto Pron tiloissa Helsingissä.

Vuosina 2015-2016 hankkeen yritykset jakavat ja testaavat työyhteisötaitojen ja johtamisen hyviä käytäntöjä. Pilottihankkeissa paneudutaan mm. toiminnan itsearviointiin yrityksissä ja  henkilöstön sisäisen motivaation vahvistamiseen.

Mittareista suuntaa kehitystyölle

Työhyvinvoinnin mittariston kehittäminen on osa Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hanketta. Mittareita kehitetään ja mittaritietoa kootaan kuvaamaan kemianteollisuuden työhyvinvoinnin kehitystä kokonaisuutena. Samalla työhyvinvointia edistetään yrityksissä.

Työhyvinvointia kehitetään kemianteollisuuden yrityksissä monipuolisesti. Tämä ilmenee vastuullisuusohjelma Responsible Careen sitoutuneista yrityksistä kootuista työhyvinvoinnin indikaattoritiedoista. Keväällä 2014 pilottina toteutettuun kyselyyn vastanneista noin 75 yrityksestä lähes kaikissa on käytössä kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskyselyjä tehdään 83 prosentissa vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeen vuoden 2013 teema, varhainen välittäminen,  oli esillä myös kyselyn tuloksissa. Varhaisen tuen mallia käytti 89 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista, ja sen piirissä oli 99 prosenttia vastanneiden henkilöstöstä.

Kahden vuoden pilotoinnin jälkeen työhyvinvoinnin indikaattorikeruu aiotaan vakiinnuttaa toteutettavaksi vuosittain. Kemianteollisuuden tietoja verrataan myös valtakunnallisiin Työelämä 2020-hankkeen mittareihin.

Työtä on edelleen tehtävä sairastavuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyssä. Parhaat ratkaisut löydetään yhdessä, keskustellen ja työstäen. Sairastavuutta voidaan ehkäistä esimerkiksi mielekkäällä työllä ja ennakoimalla tulevaisuuden osaamistarpeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelmilla tai sopimalla työehtosopimusten mahdollistamasta korvaavasta työstä.

Kemianteollisuudessa tähdätään vuoteen 2020, jolloin ala haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala. 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Johtaja Riitta Juvonen

p. 040 515 7107, riitta.juvonen(at)kemianteollisuus.fi

 

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Työympäristösihteeri Kari Mäkelä

p. 050 303 9271, kari.makela(at)teamliitto.fi

 

Ammattiliitto Pro ry

Sopimusalavastaava Taru Reinikainen

p. 050 581 4371, taru.reinikainen(at)proliitto.fi

 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Asiamies Seppo Järvenpää

p. 09 2291 2222, seppo.jarvenpaa(at)ytn.fi

 

www.hyvaahuomista.fi

www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/rc20/mika-responsible-care/

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.

Hyvää huomenta – Hyvää huomista  -yhteistyöllä kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt edistävät hyvinvointia kemianalan työpaikoilla. Mukana ovat palkansaajajärjestöt TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry.