Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat 22.10.2013 saavuttaneet kasvu- ja työllisyys-sopimuksen mukaiset neuvottelutulokset työntekijöiden ja toimihenkilöiden osalta. Neuvottelutulosten hyväksymisestä päättävät liittojen hallitukset.

Kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukaiset neuvottelutulokset koskevat kemianteollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Sopimuskaudet alkavat 1.3.2014 ja päättyvät 30.11.2016. Sopimukset sisältävät muutoksia sekä palkkaratkaisuihin että työehtoihin.

Neuvottelutulokset kattavat työntekijöiden osalta kaikki kolme kemianteollisuuden pääsopimusalaa: kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden. Neuvottelutulokset kattavat myös kemianalan toimihenkilösopimuksen. Ylempien toimihenkilöiden osalta neuvottelut jatkuvat torstaina 24.10.2013.

Kemianteollisuuden työntekijäsopimuksia koskevat neuvottelut käydään Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kesken. Toimihenkilösopimuksessa neuvotteluosapuolina ovat Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro ry. Ylempien toimihenkilöiden osalta sopimus neuvotellaan Kemianteollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kesken.

 

Lisätietoja

Ammattiliitto Pro

Antti Rinne, puheenjohtaja, antti.rinne(at)proliitto.fi, puhelin 040 500 7626

Kemianteollisuus ry

Pekka Hotti, varatoimitusjohtaja, pekka.hotti(at)chemind.fi, puhelin 040 722 6151

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Timo Vallittu, puheenjohtaja, timo.vallittu(at)teamliitto.fi, puhelin 050 303 9265

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.