Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus kannustaa innovaatiopalkinnolla luomaan uusia ratkaisuja ja liiketoimintaa

Kemian innovaatioita tarvitaan ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita ja rakentamaan arjen hyvinvointia. Kemianteollisuus kannustaa alan tutkimusta ja tuotekehitystä luomaan uusia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Parhaat innovaatiot palkitaan Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla. Keväällä 2012 jaettavan palkinnon haku avattiin Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa 21.11.2011.

Kemia ja sen ratkaisut ovat osa hyvää elämää. Tulevaisuudessa haasteet kasvavat. Elämän perusedellytyksiin, kestävään kehitykseen sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset odottavat vastausta. Ilman kemiaa ja sen lähellä olevia luonnontieteitä ja teknologioita ei vastauksia löydy.
 
”Kemianteollisuus ja alan tutkimus ovat vahvasti rakentamassa suomalaista hyvinvointia ja tulevaisuutta. Teollisuus on dynaamista ja innovatiivista. Tutkimus kuuluu alansa kansainväliseen kärkeen. Nyt on saatava innovaatiot esiin ja luotava niistä menestyvää liiketoimintaa”, kiteytti Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Harri Kerminen, Kemira Oyj, innovaatiopalkinnon roolia.
 
Kerminen kaipasi tulevaisuuden tekemiseen myös viisasta kansallista päätöksentekoa. ”Perustutkimuksen rahoituksesta on pystyttävä huolehtimaan vaikeinakin aikoina. Muuten ei huippuosaamista ylläpidetä eikä kehitetä tarvittavalla tavalla. Myös t&k-verokannustimia koskeva selvitys on tehtävä ja järjestelmä otettava käyttöön nopeasti”, linjasi Harri Kerminen.
 
Puheenjohtaja Kerminen puhui Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa 21.11.2011. Tilaisuudessa käytiin kansainväliseen kemian vuoteen liittyvä kemian tulevaisuuskeskustelu.
 
Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena huomattavasta, teollisesti hyödynnettävästä kemian alan keksinnöstä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, ja se jaetaan keväällä 2012 kahdennentoista kerran. Hakuaika päättyy 29.2.2012.
 
Innovaatiopalkinnolla kannustetaan kemian alan tutkimuksessa työskenteleviä ammattilaisia luovaan toimintaan. Samalla edistetään uusien keksintöjen ja tutkimustulosten tuotteistamista ja kaupallistamista sekä uutta yritystoimintaa kemian alalla.
 
Aiemmin Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon ovat saaneet mm. pintapuhtauden testi, biopolttoaineiden tuotantoteknologiat, Parkinsonin taudin alkuperäislääke ja muovien valmistuksen katalyysiteknologiat.

www.chemind.fi/innovaatiopalkinto

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800.

Lisätietoja innovaatiopalkinnosta ja sen hausta:
Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, Kemianteollisuus ry, puh. 050 404 5166.