Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus juhlii 80-vuotista taivaltaan – juhlavuosi näkyy ja kuuluu monin tavoin edunvalvontatyössä

Vuosi 2023 käynnistyy vauhdilla ja juhlavasti Kemianteollisuudessa, kun alamme edunvalvontatyö täyttää 80 vuotta! Alta löydät tietoa Suomen kemianteollisuuden historiasta ja juhlavuoden kulusta.

Juhlavuosi sai varaslähdön jo joulukuun 21. päivä, kun Kemianteollisuuden pitkäaikaiset entiset työntekijät kokoontuivat kutsutilaisuuteen Etelärantaan. Paikan päälle saapuivat muun muassa entiset toimitusjohtajat Hannu Vornamo ja Timo Leppä. Nykyinen toimitusjohtajamme Mika Aalto isännöi tunnelmallista ja kiiteltyä iltatilaisuutta, jossa ”keskustelu jatkui heti siitä, mihin se 10 vuotta sitten jäi”, kuten yksi arvostettu emerituksemme totesi kahvipöydässä.

(Pääkuvassa: Kemianteollisuuden entiset pitkäaikaiset työntekijät kerääntyivät 80-vuotisjuhlavuoden kutsutilaisuuteen Etelärantaan 21.12.2022. Kuvassa eturivissä Kemianteollisuus ry:n ex-toimitusjohtajat Timo Leppä [vas.] ja Hannu Vornamo [kesk.] sekä nykyinen toimitusjohtaja Mika Aalto.)


Kuvassa vasemmalta: Petri Ahola-Luttila, Jouni Valtanen (selin kuvassa), Riitta Tuomola, Timo Sarparanta ja Aimo Kastinen.

Juhlatilaisuudessa katsoimme nostalgisen videon, johon oli koottu Elinkeinoelämän keskusarkistosta Mikkelistä löytyneitä, vuosikymmenten takaisia edunvalvontavideoita ja kuvia työntekijöistämme. Tilaisuudessa esiteltiin myös Kemianteollisuuden juhlavuoden tunnus.


Toimitusjohtajat yhteiskuvassa. Taustalla näkyy Kemianteollisuuden juhlavuoden tunnus.

Juhlavuoden kohokohdat

Juhlavuoden tunnus on esillä koko vuoden 2023 Kemianteollisuuden verkkosivuilla, esityksissä ja sidosryhmätapahtumissa. 80-vuotisjuhlavuoden tunnuksen pyöreät muodot voi nähdä molekyyleinä. Muotojen yhdistyminen kuvaa kemiaa, yhteistyötä ja jatkumoa. Tunnelman tunnuksessa voi nähdä valoisana ja toiveikkaana – tulevaisuuteen katsovana.


Kemianteollisuus ry:n juhlavuoden tunnus

Kevään aikana Kemianteollisuus julkistaa brändiuudistuksen, jossa järjestömme visuaalista ilmettä ehostetaan juhlavuoden kunniaksi. Uusittu ilmeemme jää käyttöön juhlavuoden jälkeenkin.

Juhlavuoden kohokohta on kesällä järjestettävä 80-vuotisjuhlatilaisuus edunvalvonnan vuosikymmenistä.

Juhlavuoden aikana myös Kemianteollisuuden verkkosivusto uudistuu. Tulemme tarjoamaan sidosryhmillemme ja muille lukijoillemme entistä käytettävämmän ja selkeämmän sivuston.

Miten tähän on tultu?

Kemian Keskusliitto perustettiin 30. kesäkuuta 1943. Elettiin sotavuosia, ja tuonnin hiipuminen oli tuonut esille, kuinka yksipuolista ja pienimuotoista Suomen kemianteollisuuden tuotanto oli – ja se uhkasi myös muiden, kemikaaleja käyttävien alojen toimintaa.

Oli selvää, että kemianteollisuuden alan kasvamisen eteen oli tehtävä enemmän. Kemianteollisuuden tilasta huolestuneet kemistit aktivoituivat keväällä 1942, kun Suomalaisten Teknikkojen Seura lähetti silloisen valtiovarainministerin Väinö Tannerin luokse delegaation esittämään uudenlaisen komitean perustamista. Sen tehtävänä olisi pohtia uuden kemianteollisuuden aikaansaamista Suomeen.

Delegaation esitys sai hyvän vastaanoton, ja uusi komitea kokoontui 27. toukokuuta 1942. Arvovaltaisen komitean puhetta johti Helsingin yliopiston kemian professori N.J. Toivonen. Komiteassa mukana olivat keskeisten virkamiesten lisäksi muun muassa AIV-rehun kehittäjä, professori A.I. Virtanen.

Komitea laati suuntaviivat jo olemassa olevan kemianteollisuuden laajentamiseksi ja uuden tuotannon perustamiseksi. Vuosina 1942–1944 työskennellyt komitea antoi valtioneuvostolle 19 osamietintöä, muun muassa etanoliin perustuvan teollisuuden monipuolistamisesta sekä typpitehtaan perustamisesta.

Komitean työskennellessä oli käynyt selväksi, etteivät sen voimat yksin riittäneet tarvittavien selvitysten ja mietintöjen laatimiseen. Komitean jäsen, Kymin Oy:n toimitusjohtaja K.E. Ekholm pyysi keväällä 1943 muutamia muita komitean jäseniä Kuusankoskelle neuvonpitoon. Tapaamisessa konkretisoitui ajatus järjestöstä, jonka piiriin koottaisiin maan kemianteollisuus sekä alan tutkimus- ja opetuslaitokset.

Muistio uuden järjestön perustamisesta lähetettiin toukokuussa 1943 kaikkiaan 30:lle kemianteollisuutta harjoittavalle yhtiölle. Kemianteollisuuden järjestöä katsottiin tarvittavan alan kehittämisen lisäksi myös koordinoimaan alan sisäisiä investointeja. Uusien teollisuuslaitosten perustaminen vaatisi lisäksi teknisten selvitysten laatimista sekä tutkimuksia muun muassa raaka-aineiden saannista.

Uuden järjestön perustaminen sai osakseen laajaa kannatusta kemianteollisuuden piirissä. Kemian Keskusliiton – Kemiska Centralförbundetin perustava kokous pidettiin 30. kesäkuuta 1943 Helsingissä. Perustajajäseniksi ilmoittautui 25 teollisuuslaitosta ja kaksi tutkimuslaitosta.

Kemian Keskusliiton rinnalle perustettiin 14.12.1962 Kemian Teollisuusyhdistys. Valtionyhtiöiden lisäksi mukaan ilmoittautui 12 teollisuuslaitosta, muun muassa Kymin Oy:n ja Yhtyneiden Paperitehtaiden kemianyksiköt ja Finnish Chemicals. Kemian Keskusliiton silloisesta toimitusjohtajasta Jori Larinkarista tehtiin myös Kemian Teollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja.

Järjestöjen työnjaossa Kemian Teollisuusyhdistys vastasi alan teollisuus- ja kauppapoliittisesta edunvalvonnasta ja Kemian Keskusliitto keskitti toimintaansa muun muassa alan koulutuskysymyksiin ja korroosionvastaiseen tutkimus- ja valistustyöhön.

***


Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä onnitteli 20 vuotta täyttänyttä Kemian Keskusliittoa sähkösanomalla vuonna 1963.
***

1960-luvun puolivälissä nousi paljon keskustelua järjestöjen yhdistämiseksi, jotta kemianteollisuuden järjestöpoliittista vaikutusvaltaa voitaisiin kasvattaa. Lopulta 5. huhtikuuta 1967 Kemian Teollisuusyhdistys yhdistettiin Kemian Keskusliittoon.

1980-luvun puolivälissä palkoista myös kemianteollisuuteen neuvotteli työnantajia edustaneen Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) alainen Yleinen Ryhmä. Sen toiminnan piiriin kuului 1970–1980-luvuilla noin tuhat yritystä ja lähes 200 000 työntekijää. Kemianteollisuuden asema liitossa oli vahva, sillä se edusti noin 30:a prosenttia jäsenyritysten henkilöstön lukumäärästä.

Liiton sisällä jotkut toimialat alkoivat kaivata alakohtaisten erityispiirteiden parempaa huomioimista liittotasolla. Kun Yleinen Ryhmä muutti sääntöjään keväällä 1986 siten, että myös työnantajaliitot voisivat yritysten ohella liittyä liiton varsinaisiksi jäseniksi. Kemianteollisuuden Työnantajaliiton (KTTL) perustava kokous pidettiin 23. maaliskuuta 1987. Virallisesti liito aloitti toimintansa saman vuoden syyskuussa.

KTTL:n yhtenä perustamisen yksi motiiveista oli kemianteollisuuden julkisen statuksen nostaminen. Ala oli 1980-luvun kuluessa noussut muun muassa Kemiran ja Nesteen yritysostojen kautta Suomen kansainvälistyneimmäksi teollisuuden alaksi, ja myös yhdeksi Suomen suurimmista teollisuudenaloista. Silti kemianteollisuus oli metsä- ja metalliteollisuuden varjossa edelleen melko näkymätön. Ajatus järjestöjen yhteistyön tiivistämisestä eli 1980-luvun lopulla. Syksyllä 1990 Kemian Keskusliiton hallitus asetti tavoitteeksi toimialafuusion. Kemian Keskusliitto ja Kemianteollisuuden Työnantajaliitto perustivat helmikuussa 1991 yhteisen työryhmän selvittämään muun muassa kemianteollisuuden järjestörakennetta.

Työryhmä määritteli uudistuksen tavoitteet: kemianteollisuuden ulkoisen edunvalvonnan tehostaminen, alan sisäisen yhteistoiminnan parantaminen ja edunvalvonnan kustannusten alentaminen. Neuvottelut olivat vaikeita, ja vielä keväällä 1992 ratkaisu näytti olevan kaukana. Samaan aikaan edennyt Suomen työnantajain keskusliiton ja Teollisuuden Keskusliiton yhdistyminen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitoksi (TT) kuitenkin vauhditti kemian yhdistymistä. TT:n alakohtaisten liitojen yhdistymisille asetettiin takarajaksi saman vuoden lokakuu.

Työryhmän sihteeri, myöhemmin TT:n toimitusjohtajaksi noussut Johannes Koroma totesi 19. toukokuuta 1992 Kemianteollisuuden Työnantajaliiton hallitukselle, että uudessa keskusliitossa tulisi olemaan kaksi suurta teollisuudenalaa (metalli ja metsä) sekä kaksi keskisuurta (rakennus ja kemia), mikäli ”suurkemia” toteutuisi. Ajatus oli, että mikäli kemianteollisuus halusi kokoaan vastaavan äänivallan, sen olisi yhdistettävä voimansa nopeasti.

***

Kemianteollisuus ry:n perustamisallekirjoitustilaisuus vuonna 1992. Kuvassa vasemmalta: Jouko K. Leskinen (Nesteen varatoimitusjohtaja), Raili Nuortila (Kemian Keskusliiton toimitusjohtaja), Carl G. Nordman (AGA:n toimitusjohtaja) ja Heikki Tavela (pääkonsuli).

***

Organisaatioiden yhdistäminen sovittiin siten, että Kemianteollisuuden Työnantajaliiton nimi muutettiin Kemianteollisuus ry:ksi. Sen säännöt muokattiin kattamaan koko kemianteollisuuden edunvalvonta. Kemian Keskusliitto purettiin, ja sen omaisuus ja toiminta siirtyivät Kemianteollisuus ry:lle.

Kemianteollisuus ry piti ensimmäisen liittokokouksensa 13. lokakuuta 1992 ja järjestön toiminta alkoi virallisesti 1. tammikuuta 1993.

Juhlimme vuonna 2023 sekä 80 vuotta jatkunutta alan edunvalvontatyötä että 30 vuotta täyttänyttä nykymuotoista järjestöämme!

Kemianteollisuudessa on käynnistynyt upea juhlavuosi!

Tämän tekstin historiatiedot ovat Kemianteollisuuden historiikista Raskasta ja kevyttä: kertomus kemianteollisuudesta ja sen edunvalvonnasta (Comment, Puro & Åberg, 2013).