Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus hallitusohjelmasta: Ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisussa oikea suunta, mutta huoli teollisuuden kilpailukyvystä säilyy

Hallitusohjelman 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää kemianteollisuuden osalta kustannuskilpailukykyä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin. Kustannustaso näyttää kuitenkin olevan nousussa ja työrauha-asioiden uupuminen hallitusohjelmasta on pettymys. Ilmasto- ja kestävyysasioissa suunta on oikea.

Kemianteollisuus on painottanut fiksun ja innovatiivisen teollisuuspolitiikan merkitystä kestävän julkisen talouden perustana. Sääntelyn ja verotuksen tulisi rakentua kestävälle kehitykselle sekä Suomen vetovoimaisuudelle teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitys-, investointi- ja tuotantomaana. Investointien houkutteluun vastaus löytyy talouden perusasioista, kuten veroasteesta, infran toimivuudesta, kustannustasosta ja työmarkkinoiden toimivuudesta.

Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmasto- ja kestävyyshaasteen ratkaisijana – meillä voi olla pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki. Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, se mahdollistaa kiertotalouden ja tavoittelee Suomessa hiilineutraalisuutta.

”Teollisuuden sähköveron lasku kohti EU:n minimitasoa Ruotsin tapaan ei kokonaisuutena laske teollisuuden kustannuksia, mutta tukee siirtymistä kohti hiilineutraalisuutta. Tämä yhdessä suunniteltujen kiertotaloussatsausten kanssa tukee uusiutumista ja kestävää kehitystä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

”Myös infrastruktuuriin tehtävät investoinnit ja perusväylien korjausvelan paikkaaminen parantavat teollisuudenkin toimintaedellytyksiä”, Mika Aalto jatkaa.

Hallitusohjelma tunnustaa viennin merkityksen kotimaisen kysynnän ja työllisyyden kestävälle kasvulle. Sen tavoitteena on myös reaalisen kilpailukyvyn ja kustannuskilpailukyvyn turvaaminen, päätöksenteon vakaus ja ennakoitavuus.

”Näyttää kuitenkin siltä, että monet asiat, kuten TKI-rahoituksen toteutustapa jäävät jatkovalmisteluun ja jo nyt tiedossa olevat linjaukset kasvattavat teollisuuden kustannuksia. Työrauha-asiat eivät etene hallituksen toimesta ja työelämäuudistukset lisäävät jäykkyyksiä ja todennäköisesti myös kustannuksia, Mika Aalto jatkaa.

Kemianteollisuus investoi Suomeen reilusti yli miljardin vuodessa, josta T&K-investointien osuus on noin 400 miljoonaa.

”TKI-toimintaympäristön kehittäminen toivottavasti onnistuu luomaan yrityslähtöisiä ekosysteemejä ja kääntämään TKI-toiminnan kasvun takaisin Suomeen”, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo.

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry
Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.