Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus: EU:n ilmastopolitiikassa askel johdonmukaiseen suuntaan

Komission esitys ilmasto- ja energiatavoitteista on johdonmukainen jatko nykyiselle mallille. Samalla se kuitenkin kasvattaa eurooppalaisen teollisuuden kustannuksia. Ilmastopolitiikka ohjaa työllisyyttä ja teollisuuden investointipäätöksiä. Tämän vuoksi ainut kestävä ratkaisu globaaliin ilmastonmuutokseen on kaikkia maita koskeva sitoumus.

Komission tänään julkistaman ehdotuksen mukaan EU asettaisi energia- ja ilmastopolitiikassaan vuoteen 2030 ulottuvalle kaudelle 40 prosentin päästövähennystavoitteen nykyisen kolmen rinnakkaisen tavoitteen sijaan. Uusi tavoite johtaa kasvaviin energiakustannuksiin.

Energia- ja ilmastopaketin yhteydessä julkaistu teollisuuspoliittinen tiedonanto ”Industrial Renaissance” tunnustaa teollisuuden kriittisen roolin EU:n talouden kulmakivenä. EU:n teollisuuspoliittinen tavoite on nostaa teollisuuden osuus EU:n BKT:stä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

”Kemianteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla eikä voi siirtää EU:n päätöksistä syntyviä lisäkustannuksia asiakkailleen”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Nyt alkavassa keskustelussa on varmistettava, että eurooppalainen ilmastopolitiikka huolehtii myös työllisyydestä ja takaa elinkelpoisen ympäristön eurooppalaiselle, maailman energiatehokkaimmalle ja ilmastoystävällisimmälle kemianteollisuudelle”, jatkaa Timo Leppä.

Kemianteollisuuden tuotteilla ja ratkaisuilla on merkittävä vaikutus myös muun teollisuuden, liikenteen ja kuluttajien päästövähennyksiin. Hyvä suomalainen esimerkki tästä ovat korkean teknologian biopolttoaineet.

”Korkeaa teknologiaa edustavien suomalaisten kemianteollisuuden yritysten biopolttoaineille tulee taata selkeä rooli uusiutuvan energian osuuden kasvattamisessa. Tämä pitää tehdä vaarantamatta biomassan saatavuutta muiden biotalouden toimijoiden tarpeisiin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander.

 

Lisätiedot:

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 3016 800, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi

Sami Nikander, osastopäällikkö, puh. 040 567 4413, sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 35 000 henkilöä.