Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus: Budjettiriihi on hallitukselle näytön paikka

Kemianteollisuuden liikevaihdosta ja viennistä on leikkaantunut huhti-kesäkuussa reilu neljännes. Koronakriisi on tuonut mukanaan myös investointien lykkääntymisen tai peruuntumisen Suomeen. Hallitukselta tarvitaan selviä signaaleja siitä, että Suomesta halutaan tehdä yrityksille houkutteleva toimintaympäristö.

Viimeisimmät talousluvut ja Kemianteollisuuden jäsenkysely koronakriisin vaikutuksista ovat suhdannebarometrien hienoisesta kohentumisesta huolimatta karua luettavaa. Kemianteollisuuden vienti laski 28 % huhti-kesäkuussa 2020 ja 67 % jäsenyrityksistä ennakoi liikevaihdon laskua vuodelle 2020 verrattuna koronakriisiä edeltävään tilanteeseen. Elokuun lopussa tehdyn kyselyn mukaan kemianteollisuuden jäsenyrityksistä 36 % kertoo kysynnän laskeneen ja 30 % investointien lykkääntyvän paljon tai erittäin paljon.

− Olemme erittäin huolestuneita vientiteollisuuden tilanteesta ja kilpailukyvyn heikkenemisestä. Nyt pitäisikin keskittää valtiovallan, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyönä kaikki voimat siihen, että tilanne saadaan käännettyä, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

− Kriisistä toipumiseksi tarvitaan talouden kasvuedellytysten vahvistamista ja investointeja, jotta työllistämisen edellytykset saadaan turvattua ja hyvinvointivaltion menot rahoitettua. Tavoitteena pitäisi olla Suomen vetovoima ja kilpailukykyisyys, yritysten, pääoman ja osaajien houkuttelu Suomeen, Mika Aalto jatkaa.

 

Budjettiriihestä tarvitaan selkeitä yritysten toimintaympäristöä parantavia päätöksiä

Budjettiriihestä tarvitaan selkeitä päätöksiä yritysten toimintaympäristön kohentamiseksi. Isoja kustannuskilpailukykyyn ja uuden teknologian ja investointien sijoittumiseen liittyviä kokonaisuuksia ovat energiaverotuksen kokonaisuus, TKI-rahoitus, investointiohjelmat ja työllisyyttä edistävät toimet. EU:n elpymisvälineen kansallisesta 3,2 miljardin euron rahoituksesta on tehtävä miljardiluokan kohdennus teollisuutta uudistaviin ja vähäpäästöisyyttä edistäviin investointeihin.

− Teollisuuden sähköveron lasku EU:n minimiin ja päästökauppakompensaation jatkaminen sekä muut energiaan liittyvät verotusratkaisut ovat kustannuskilpailukyvyn kannalta ratkaisevia, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo.

− Pitäisi myös ottaa käyttöön kaikki työllisyyttä edistävät toimet ja laittaa jäihin ne työlainsäädäntöhankkeet, jotka nostavat työllistämiskynnystä, Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sanoo.

Suomella on halutessaan hyvät mahdollisuudet päästä mukaan tulevaisuuden teknologioihin ja liiketoimintaan, esimerkiksi vetytalouden kehittämiseen, akkuarvoketjuihin ja kemialliseen kierrätykseen.

− Arviot investointitason laskusta ovat erittäin huolestuttavia. Tässä tilanteessa valtion tulee luoda yrityksille selkeä näkymä siitä, ettei investointilaskelmilta putoa pohja uusien maksujen tai kasvavien verojen muodossa. Suomi tarvitsee investointiohjelman, joka vauhdittaa teollisuuden investointeja ja vähäpäästöisempien teknologioiden käyttöönottoa. Myös julkista TKI-rahoitusta tulee kasvattaa ja suunnata se yrityslähtöisesti muun muassa Business Finlandin kautta, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

Kuvalinkki, https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/toimitusjohtaja

 

Minna Etu-Seppälä, johtaja, Työelämä, minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi, 040 778 0182

Kuvalinkki, https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto/minna_etu-seppala/Minna%20Etu-Sepp%C3%A4l%C3%A4_5.jpg

 

Katso lisää

Ala numeroin – toimialagraafit

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/

  

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.