Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus budjettiriihestä; TKI-rahoituksen korjausliike tuli tarpeeseen

Hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset tutkimus- ja innovaatiorahoituksen lisäämisestä, koulutuksen lisäpanostuksista sekä Itämeren ja vesistöjen suojelusta tulivat tarpeeseen ja ovat oikean suuntaisia kestävän kehityksen ja talouden kannalta.

Nyt tehty 77 miljoonan euron korotus Business Finlandin rahoitukseen korjaa osittain aiemmin tehtyjä noin 140 miljoonan euron leikkauksia, jotka sivutuotteenaan ovat vähentäneet yhteistyötä yritys- ja tutkimuslaitosten välillä Suomessa. Kemianteollisuus toivoo Business Finlandin rahoituksen osittaisen palauttamisen vauhdittavan yrityslähtöistä, soveltavaa TKI-toimintaa ja sitä kautta kasvua.

Myös nuorille tutkijoille suunnattu lisärahoitus sekä lisärahoitus nopeavaikutteisiin ja lyhytkestoisiin esimerkiksi tutkinnon osaan tähtääviin ammatillisiin ja korkeakoulukoulutuksiin tulee oikeaan tilanteeseen ja tarpeeseen.

On hienoa, että laajalti tunnistettu Itämeren ja vesistöjen suojelun tarve konkretisoituu lisärahoituspäätökseksi budjettiriihessä. Maatalouden ravinnekuormitusta voidaan vähentää ottamalla laajasti käyttöön uusia menetelmiä, joihin kemianteollisuus tarjoaa kestäviä ratkaisuja.

Lisätiedot:

Mika Aalto, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry, 050 438 9247

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.