Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus aloittaa neuvottelut

Kemianteollisuus aloittaa syksyn työmarkkinakierroksen tänään tiistaina Teollisuusliiton kanssa. Neuvottelut koskevat kemian perusteollisuuden, muoviteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimuksia. Huomenna keskiviikkona neuvottelut alkavat Ammattiliitto Pron kanssa kemian alan toimihenkilösopimuksesta. Nykyiset sopimukset umpeutuvat joulukuun lopussa.

Ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa. Neuvottelut Ylempien toimihenkilöiden YTN:n kanssa käynnistyvät myöhemmin loppuvuonna.

Kemianteollisuus lähtee neuvotteluihin hyvissä tunnelmissa. Neuvottelusuhteet ovat erittäin hyvät. Lisäksi kuluneen sopimuskauden aikana on tapahtunut muutamia merkittäviä liikahduksia.

Neuvotteluosapuolet ovat käärineet uudestaan hihat paikallisen sopimisen edistämiseksi alalla. Vaikutukset liittojen myönteisestä suhtautumisesta sopimiseen sekä toimet sopimisen edistämisessä, näkyvät jo kemianteollisuuden yrityksissä.

Lisäksi laittomien lakkojen määrä alalla on saatu kitkettyä minimiin. Tähän avain on ollut tiivis yhteistyö Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton välillä ja riittävän aikainen puuttuminen orastaviin työtaisteluihin.

Lähdemme neuvotteluihin tilanteessa, jossa kustannuskilpailukyvyssä on edelleen kurottavaa. Pandemia aiheutti maailmanlaajuisesti lisää taloudellisia haasteita. Vaikka kemianteollisuuden yritykset ovat toipuneet kohtuullisesti korona-ajasta, tuotantomäärät tavoittelevat vasta vuoden 2019 tasoa eli ennen koronaa. Tilauskanta on noussut euromääräisesti hyvälle tasolle, mutta tämä johtuu pitkälti kohonneesta hintatasosta. Tavaramäärällä mitattuna tilauskanta on vuoden 2014 tasolla.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että tilastoissa näkyvä kasvu on koronakriisistä palautumista. Lisäksi ala kärsii monien muiden tavoin raaka-ainepulasta ja raaka-aineiden hinnannoususta.

On erittäin tärkeää, ettei toipumista pilata omin toimin ylimitoitetuilla sopimusratkaisuilla. On myös keskeistä, että kansainväliselle kilpailulle alttiit vientialat määrittävät tälläkin kierroksella palkankorotusten enimmäistason. Yritysten kilpailukykyä pitää pystyä parantamaan myös työmarkkinatoimilla.

Kemianteollisuuden neuvotteluosapuolilla on monessa mielessä näytön paikka. Pystytäänkö yhdessä uudistumaan? Entä pystytäänkö vastaamaan yritysten erilaisiin tarpeisiin ja paikallisen sopimisen toimivuuden haasteisiin nykyisen TES-järjestelmän sisällä?

Uskomme, että kemianteollisuudessa, jos missä, tähän on erinomaiset eväät olemassa. Halu näyttää on yhteinen.

Minna Etu-Seppälä
Työmarkkinajohtaja
Kemianteollisuus ry
+358 40 778 0182

Kemianteollisuus neuvottelee kaiken kaikkiaan 19 työehtosopimusta, joista viimeisin umpeutuu huhtikuun lopussa 2022. Työehtosopimukset kattavat yhteensä noin 42 000 henkilöä (työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä).