Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus: Alkuvuoden ripeä kasvu taittui

Kemianteollisuuden kasvu taittui alkuvuonna, vaikka edellisvuoteen verrattuna luvut näyttävät vielä nou-sua. Tämä näkyy varsinkin viennissä, jossa kasvua on yhä vuodentakaiseen, muttei juurikaan alkuvuoden lukemiin. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen työllisyystilanteeseen on merkittävä. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista, ja työllisyys on säilynyt vakaana.

Kemianteollisuuden kasvu tasaantui vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä. Viennin arvo nousi huhti−kesäkuussa vain 2 % tammi−maaliskuusta 2017, vaikka heikko lähtötaso näyttää vielä edellisvuoteen verrattuna hienoja kasvulukuja. Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi huhti−kesäkuussa 11 % ja vienti 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Viennin osalta kemianteollisuus näyttää tänä vuonna nousevan kahden edellisvuoden notkahduksesta, mutta vuoden 2014 tasolle on vielä pitkä matka.

Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo 1,8 työpaikkaa muille aloille Suomeen. Kemianteollisuus on muusta teollisuudesta poiketen säilyttänyt koko 2000-luvun investointitasonsa ja henkilöstömääränsä Suomessa. Kemianteollisuus investoi noin miljardin vuodessa Suomeen, ja kuluvalle vuodelle ennakoidaan investointien selvää kasvua.

”Heikosta lähtötasosta johtuen kemianteollisuus tulee näyttämään vielä loppuvuonna edellisvuotta parempia lukuja, mutta alkuvuoden perusteella tahti tulee hidastumaan. Tällä hetkellä näkyvissä ei ole kasvua, jonka varaan laskea”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Tästä huolimatta kemianteollisuus uskoo Suomeen kilpailukykyisenä toimintaympäristönä, mikä näkyy investointitason nousuna”, Timo Leppä jatkaa.

Viennin tahdin hiipuminen on kello, jonka pitäisi herättää. Hetkellisestä paremmasta suhdanteesta huolimatta sekä julkinen talous että kotitaloudet velkaantuvat nopeassa tahdissa, ja julkisen talouden ennustetaan jäävän rakenteellisesti alijäämäiseksi.

”Suomen kansantalouden kannalta tuottavuuden kasvu ja työllisyysasteen nostaminen ovat olennaisia tavoitteita. Nyt näyttää siltä, että positiivisen käänteen ylläpitäminen ja aiempien kilpailukykymenetysten umpeen kurominen on yhä vaikeampaa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Katso lisää: Ala numeroin – toimialagraafit:

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

 Kemia – osa hyvää elämää

 kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.