Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudessa kokemukset paikallisesta sopimisesta lupaavia

Kemianteollisuudessa paikallisen sopimisen koetaan vahvistavan yrityksiä, kehittävän toiminnan joustavuutta sekä tuovan henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia niin omaan työhön kuin tuotannollisiin ratkaisuihin. Kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat myönteiset.

Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt kannustavat paikalliseen sopimiseen ja yrityskohtaisen erän kohdentamiseen. 

Mitä enemmän yrityksiin viedään paikallisen sopimisen kohteita, sitä luontevammin neuvottelukulttuuri kehittyy paikallisesti. Työhyvinvoinnin lisääntymisen ohella myös tuottavuus ja kannattavuus paranevat. 

Lue, miten paikallista sopimista toteutetaan kemianteollisuudessa ja mitä kokemuksia siitä on. 

Tutustu kemianteollisuuden paikallisen sopimisen caseihin: 

Case Transmeri: Hyvä keskusteluyhteys lähtee luottamuksesta 
Case Forcit Oy: Joustavat työvuorot parantavat tuottavuutta 
Case KWH Mirka: Jatkuvasta neuvottelusta hyötyvät kaikki 
Case Orion: Korvaavan työn käytäntöjä kannattaa kehittää