Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden yritykset paransivat työturvallisuuttaan merkittävästi

Kemianteollisuuden yrityksissä vuosien aikana toteutetut panostukset työturvallisuuteen ja henkilöstön osaamiseen tuottavat tulosta. Ympäristövaikutusten tarkastelussa kemianteollisuuden yritysten painopiste on siirtynyt koko tuoteketjun hallintaan. Tässä työssä erilaiset jalanjäljet ovat tärkeä työkalu. Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelman vuosiraportti on julkaistu osoitteessa www.chemind.fi

Osaava henkilöstö työskentelee turvallisesti

Responsible Care – ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 9,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2009. Määrä laski 21 % vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Menetettyjen työtuntien määrä oli 942 tuntia miljoonaa työtuntia kohden. Tämä on 10 % vähemmän kuin vuonna 2008.
 
Myönteinen, laskusuuntainen kehitys työtapaturmien määrässä ei ole sattumaa. Se on tulosta kemianteollisuuden yrityksissä toteutetuista voimakkaista omaehtoisista panostuksista työturvallisuuteen ja henkilöstön osaamiseen. Vuonna 1988 alkaneen seurannan aikana työtapaturmat ovat vähentyneet lähes 80 prosenttia. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheiseen koulutukseen osallistuu vuosittain kemianteollisuuden yritysten koko henkilöstö. Koulutustilaisuuksia pidettiin lähes 2000.
 
Yksi näkyvimmistä turvallisuuden kehittämisen työkaluista on työturvallisuuskortti. Vuonna 2005 noin 30 % Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä oli ottanut käyttöön työturvallisuuskortin. Vuonna 2009 kortti oli käytössä jo noin 80 % yrityksistä.
 
Jalanjäljet hallintaan

Kemianteollisuuden yritykset ovat ottaneet erilaiset jalanjäljet käyttöön vakituisiksi työkaluiksi ympäristövaikutusten tarkastelussa. Responsible Care -ohjelman toimintamalli soveltuu hyvin jalanjälkien hallintaan ja yhdistää ne tavoitteelliseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyöhön. Kemianteollisuuden yrityksissä on keskeistä tuotannon päästöjen rajoittaminen ja sekä materiaalin että energian tehokas käyttö.
 
Jalanjälkien tarkastelussa ja niiden tavoitteellisessa pienentämisessä kemialla on tärkeä rooli erilaisten ratkaisujen tarjoajana. Kemian ratkaisut ovat keskeisiä jo esimerkiksi biomassan ja jätemateriaalien hyödyntämisessä. Kemia on keskiössä myös uusia ratkaisuja luotaessa.
 
Vesi- ja ilmapäästöissä lasku jatkuu

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneiden yritysten vesi- ja ilmapäästöjä on seurattu vuodesta 1988. Tänä aikana tuotantoon suhteutetut happamoittavat ilmapäästöt ovat vähentyneet yli 80 prosenttia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä on saatu pienennettyä yli 70 prosenttia. Rehevöittävät vesipäästöt ovat vähentyneet noin 50 prosenttia ja potentiaalisten ekotoksisten aineiden vesipäästöt noin 70 prosenttia.
 
Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön etenemistä seurataan ja raportoidaan vuosittain osana kemianteollisuuden kansainvälistä Responsible Care -ohjelmaa. Suomessa Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan on sitoutunut 107 yritystä kemianteollisuuden eri aloilta. Näissä yrityksissä työskentelee lähes 21 000 henkilöä. Vuoden 2009 tiedot sisältävä raportti julkaistiin 26.4.2010. Tiedot kattavat yli 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Johtaja Aimo Kastinen, puh. 09 1728 4320 tai 0400 604 348.
Osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 09 1728 4258 tai 040 567 4413.
Tarkemmat tiedot ohjelman tuloksista löytyvät osoitteesta 
www.chemind.fi – osuus Ala numeroin