Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva neuvottelutulos on hyväksytty

Kemianteollisuuden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitukset ovat hyväksyneet kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan neuvottelutuloksen. Uusi työehtosopimus on voimassa 29.3.2023 – 31.1.2025.

Palkankorotuksen tasosta, ajankohdasta, kohdentamisesta sekä kerta- ja myöhennyskorvauksen suuruudesta ja maksuajankohdista on mahdollista sopia yrityskohtaisesti ottaen huomioon yrityksen taloustilanne, tilauskanta ja työllisyystilanne. Mikäli muusta ei paikallisesti sovita, korotetaan ylempien toimihenkilöiden palkkoja seuraavasti:

2023

– Kertaerä 400 euroa kesäkuussa 2023 (edellyttäen, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja työsuhde edelleen voimassa maksuajankohtana)

– Myöhennyskorvaus 400 euroa heinäkuussa (edellyttäen, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja työsuhde edelleen voimassa maksuajankohtana. Myöhennyskorvausta ei makseta kesätyöntekijöille)

– Kertaerä ja myöhennyskorvaus maksetaan myös, jos ylempi toimihenkilö on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla

– 2,2 %:n suuruinen yleiskorotus 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

2024

– 2,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

– Lisäksi ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,9 %:n suuruinen yritys-/toimipaikkakohtainen paikallinen erä, jonka kohdentamisesta työnantaja päättää.

– Ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.1.2024 lukien.

 

Perhevapaauudistus

Osapuolet sopivat perhevapaauudistuksen toteuttamisesta ylempien toimihenkilöiden osalta siten, että synnyttävälle vanhemmalle maksetaan raskausvapaan palkka 40 arkipäivän jaksolta ja tämän lisäksi lapsen kummallakin vanhemmalla on oikeus 28 arkipäivän mittaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen lapsen vanhempien kesken toteutettiin niin, että osa aikaisemmista palkallisista äitiysvapaista siirrettiin käytettäväksi vanhempainvapaana, minkä lisäksi lisääntynyttä palkallisten perhevapaiden määrää kompensoitiin muilla työehtosopimuksen rahanarvoisiin etuihin sovituilla muutoksilla.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluu noin 9 500 ylempää toimihenkilöä. Työehtosopimus oli viimeinen avoinna ollut sopimus Kemianteollisuus ry:n 19 neuvottelemasta sopimuksesta.

Lisätietoja: 
Minna Etu-Seppälä, Johtaja, Työelämä, puh. 040 778 0182, minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi