Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden vienti reilun 11 miljardin vuositasolla

Kemianteollisuus oli vuonna 2017 Suomen viennin kärkipaikoilla 11 miljardin arvollaan. Myös alan liikevaihto kasvoi. Noin kymmenen prosentin kasvuvauhtia selittää pitkälti edellisvuoden heikko vertailutaso, ja vuoden 2017 sisäinen kasvu jäikin vähäiseksi. Yritysten suhdannearviot ovat tästä huolimatta vahvoja ja odotukset myönteisiä.

Kemianteollisuuden tavaravienti 2017 oli 11,4 miljardia ja se kasvoi 11 % edellisvuodesta. Loka-joulukuussa kasvua oli 5 %. Myös liikevaihto kasvoi 12 % ja arvonlisäys 5 % edellisvuodesta. Viennin tahti kuitenkin tasaantui loppuvuonna, ja toisen vuosipuoliskon vienti jäi hieman ensimmäisen vuosipuoliskon alle.

Kemianteollisuuden kiinteät investoinnit kasvoivat EK:n investointitiedustelun mukaan merkittävästi vuonna 2017 ja investointien kokonaisarvo kohosi runsaaseen 1,3 miljardiin euroon. Vuonna 2018 investointien ennakoidaan palautuvan lähemmäksi alan keskimääräistä reilun yhden miljardin tasoa.

Kemianteollisuuden yritysten suhdannearviot ovat tällä hetkellä positiivisia ja odotukset myönteisiä. EK:n viimeisimmän Suhdannebarometrin mukaan yritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan ja henkilöstömäärän lisääntyvän hieman kemianteollisuudessa.

Suomen kilpailukyky toimintaympäristönä uudelle tasolle

Suomi tarvitsee pysyvää työllisyysasteen nostoa ja positiivista kauppatasetta vuosiksi eteenpäin talouden rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi. Kemianteollisuudessa vuosi 2017 oli mittavien investointien vuosi.

”Suomen kilpailukyky yritysten toimintaympäristönä on olennaista täällä tapahtuvan kasvun ja uusien työpaikkojen kannalta. Kasvulle on jatkossakin edellytykset, jos Suomi houkuttelee investoimaan, kehittämään uutta ja kasvattamaan liiketoimintaa Suomessa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Viennin tahdin hidastuminen on signaali, jonka pitäisi muistuttaa taloustilanteen epävarmuudesta. Vuoden 2017 aikana tapahtuneesta talouskasvusta huolimatta Suomen julkinen talous on edelleen alijäämäinen.

”Uusiutuminen on välttämättömyys, jota tulee tukea pitkäjänteisellä ja ennustettavalla tavalla. Suomen kannattaa käyttää kaikkia keinoja, joilla voidaan houkutella Suomeen tutkimus- ja kehitysrahoitusta ja -toimintaa, niiden seurauksina syntyviä investointeja ja uutta tuotannollista toimintaa. Yritysten eri veromuotoihin liittyvä jatkuva spekulointi ei lisää Suomen vetovoimaa”, Timo Leppä jatkaa.

Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo 1,8 työpaikkaa muille aloille Suomeen. Ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista, ja työllisyys on säilynyt vakaana. Kemianteollisuus on muusta teollisuudesta poiketen säilyttänyt koko 2000-luvun investointitasonsa ja henkilöstömääränsä Suomessa.

Katso lisää:
Ala numeroin – toimialagraafit

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800
Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.