Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden vastuullisuustyö tuottaa tulosta

Suomen kemianteollisuuden turvallisuustaso ja tuotannon materiaali- ja energiatehokkuus paranivat edelleen vuonna 2012. Tapaturmataajuus on laskenut yli 80 prosenttia vuodesta 1988. Energiatehokkuus on parantunut neljänneksen ja vedenkulutus on tehostunut yli puolella vuodesta 1995. Vuonna 2013 käynnistyvillä kemian yritysten kummiverkostoilla halutaan lisätä tehoa työturvallisuuden ja energiatehokkuuden kehittämiseen.

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma on jo 20 vuoden ajan tukenut kemianteollisuuden omaehtoista kehitystyötä Suomessa. Ohjelma kattaa kaikki yritysten kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Responsible Care -ohjelman keskeiset tulokset vuodelta 2012

– Investoinnit ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön kehittämiseen 109 miljoonaa euroa

– Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön käyttökustannukset 115 miljoonaa euroa

– Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskoulutukseen osallistujien määrä kasvoi 26 % vuodesta 2011

– Tapaturmataajuus laski 6 % ja oli 8,2 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (LTI3, vuonna 2011: 8,7).

– Tapaturmataajuus pudonnut81 % seuranta-aikana vuodesta 1988.

– Tuotantoon suhteutettu energiankulutus pudonnut 24 % vuodesta 1995

– Tuotantoon suhteutettu vedenkulutus pudonnut 58 % vuodesta 1995

– Tuotantoon suhteutettu loppusijoitettava jäte vähentynyt 42 % vuodesta 1999

– Tuotantoon suhteutetut tuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 27 % vuodesta 1999

Tehoa uusilla kummiverkostoilla

”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on osa kemianteollisuuden kilpailukykyä. Energiatehokkuudelle ja työturvallisuudelle on asetettu kovat tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi haemme nyt lisää voimaa yritysten vapaaehtoisesta kummiverkostotoiminnasta”, kertoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Jatkamme myös kemianteollisuuden työhyvinvoinnin kehittämistä yhteistyössä alan palkansaajajärjestöjen kanssa Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeessa.”

Responsible Care -ohjelmassa on tehty jo pitkään ainutlaatuista yhteistyötä palkansaajajärjestöjen kanssa. Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Leppä, Kemianteollisuus ry, puh. 050 301 6800

Vanhempi asiantuntija Merja Vuori, Kemianteollisuus ry, puh. 040 730 1932

Osastopäällikkö Sami Nikander, Kemianteollisuus ry, puh. 040 567 4413

Responsible Care -ohjelma

Responsible Care -tulokset