Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet: Työhyvinvoinnin kehittäminen on koko alan yhteinen asia

Työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen on oleellinen tulevaisuuden menestystekijä kaikilla työpaikoilla. Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet ovat käynnistäneet yhteistyössä kolmivuotisen hankkeen, jolla haetaan uusia avauksia työhyvinvointiin. Hyvinvointi työpaikoilla on jatkossa koko kemianteollisuuden yhteinen asia.

Kemianteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii uusia menestystekijöitä. Alan työmarkkinaosapuolet ovat ennakkoluulottomasti tarttuneet jo aiemmin yhteisiin kehityshankkeisiin. Alan ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyötä tuetaan Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmalla, ja paikallisen sopimisen valmiuksia kehitetään yhteistyössä. Nyt kemianteollisuudessa tartutaan työhyvinvointiin.
 
Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten yhteisellä Hyvää huomenta – Hyvää huomista! -hankkeella halutaan edistää työhyvinvointia kaikilla alan työpaikoilla. Tavoitteena on kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä tuottavuutta. Kolmivuotinen hanke käynnistyi 22.3.2011 aloitusseminaarilla.
 
Työhyvinvoinnin näkökulmat on hahmotettu kemianteollisuudessa neljään hyvinvointiteemaan: hyvä johtaminen, toimiva työyhteisö, innostus työhön ja osaamisen kehittäminen. Näitä kaikkia osa-alueita voidaan työpaikoilla kehittää hyvällä yhteistyöllä.
 
Hankkeessa yhdistetään kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten ja työpaikkojen kaikkien toimijoiden osaaminen ja kokemukset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä haetaan uutta näkökulmaa ja ideoita sekä konkreettisia keinoja ja työvälineitä käytännön työhön. Toteutusta tuetaan hankkeen aikana vahvasti eri tavoin.
 
Yhteistyöhankkeessa ovat mukana Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.
 
Kemianteollisuus on yksi kolmesta suurimmasta teollisuuden alasta Suomessa. Alan osuus Suomen tehdasteollisuuden viennin arvosta oli vuonna 2010 lähes 21 %. Ala työllistää kaikkiaan lähes 35 000 henkilöä.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 040 722 6151
Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 050 303 9265
Puheenjohtaja Antti Rinne, Ammattiliitto Pro ry, puh. 040 500 7626
Puheenjohtaja Heikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, puh. 040 504 1585

Projektin vetäjä Jaana Neuvonen, Kemianteollisuus ry, puh. 040 580 3447