Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet: Paikallinen sopiminen on tehokas keino kehittää alan työllisyyttä Suomessa

Kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa kemianteollisuudessa haetaan yrityskohtaisia ja toimipaikkakohtaisia menestystekijöitä. Paikallinen sopiminen on kaikkien alan työmarkkinaosapuolten mielestä tehokas tapa vaikuttaa alan työpaikkojen säilymiseen ja uusien työpaikkojen syntyyn Suomessa. Tähän mahdollisuuteen liitot kannustavat tarttumaan laajasti ja opastavat aitoon sopimiseen eri tavoin.

Kemianteollisuus on varsin monimuotoinen ala ja muutokset koskevat toimialoja, yrityksiä ja yksittäisiä toimipaikkoja eri tavoin. Onnistuneella paikallisella sopimisella voidaan kehittää alan kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallinen sopiminen antaa mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja ja toiminnan joustavuutta sekä yritystä että henkilöstöä tyydyttävällä tavalla.
 
Monilla Suomen kemianteollisuuden toimipaikoilla paikallisella sopimisella on jo nyt pitkät perinteet ja vakiintuneet käytännöt. Kokemukset ovat olleet valtaosin myönteisiä, vahvistaneet yrityksiä ja tuoneet henkilöstölle vaikutusmahdollisuuden paitsi omaan työhönsä myös tuotannollisiin ratkaisuihin.
 
Alan työmarkkinaosapuolet – Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry – ovat laajassa yhteistyössä lähteneet kehittämään paikallisen sopimisen valmiuksia yhteisin koulutustilaisuuksin ja tukevat muutenkin aidon sopimuskulttuurin kehittämistä.
 
Kemianteollisuudessa panostetaan siihen, että paikallinen sopiminen toimisi tasavertaisuuden hengessä. Erityinen haaste tämä on pienillä työpaikoilla, joissa voimavarat ovat pieniä. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä onkin paikallisen sopimisen edellytys kaikilla työpaikoilla.
 
Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet pitävät yhteistyötä, ennustettavuutta ja toimivia työmarkkinasuhteita suomalaisille työpaikoille merkittävinä kilpailutekijöinä. Toimialatasolla kemianteollisuuden osapuolet kehittävät yhteistyötään jatkuvan neuvottelutoiminnan suuntaan. Kemianteollisuudessa on mahdollisuus toimia näissä asioissa vastuullisella tavalla.
 
Kemianteollisuus on yksi kolmesta suurimmista teollisuuden aloista Suomessa. Alan kehitys on ollut vakaata ja sen osuus Suomen teollisuustuotannosta oli vuonna 2009 noin 17 % ja teollisuuden viennin arvosta samoin 17 %. Ala työllistää kaikkiaan noin 35 000 henkilöä.

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus ry, puh. 040 722 6151
Puheenjohtaja Timo Vallittu, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, puh. 050 303 9265
Puheenjohtaja Antti Rinne, Toimihenkilöunioni TU ry, puh.040 500 7626
Puheenjohtaja Heikki Kauppi, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, puh. 040 504 1585