Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden työehtosopimusten neuvottelutilanne ja askellukset eteenpäin

Työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet rakentavassa ja eteenpäin menevässä hengessä koko joulukuun ajan Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylempien toimihenkilöiden YTN:n kanssa.

Neuvotteluita käydään parhaillaan tiiviimmin Teollisuusliiton kanssa kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimuksista ja Ammattiliitto Pron kanssa kemianalan toimihenkilösopimuksesta ja pienempien alojen toimihenkilösopimuksista. Nämä sopimukset päättyvät joulukuun lopussa.  Tekstikysymyksissä on edistytty molempien neuvotteluosapuolten kanssa hyvin. Halu uudistaa ja kehittää työehtosopimuksia on ollut myös tällä kierroksella neuvotteluiden teemana. Toistaiseksi palkankorotusten tasosta ei ole keskusteltu vielä mitään.

Teollisuusliiton osalta neuvotteluja jatketaan joulun jälkeisellä viikolle. Seuraavat neuvottelupäivät Teollisuusliiton kanssa ovat 29. ja 30.12. Ammattiliitto Pron kanssa neuvotteluja kemianalan toimihenkilösopimuksesta jatketaan 1.1.2023.

Tahtotila ja tavoite on edelleen saada ratkaisuja aikaan vuodenvaihteen tienoilla.

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelut jatkuvat 5.1.2023, Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy vasta tammikuun lopussa.

Askellettaessa kohti palkankorotuskeskusteluja on syytä muistaa…

 • Olemme ajautumassa taantumaan vuonna 2023 kaikkien ennustuslaitosten mukaan.
 • Työllisyys on toistaiseksi hyvällä tasolla. Kaikkien intressi on, että sitä ei heikennetä. Ylimitoitetuilla palkkaratkaisuilla hyvä työllisyyskehitys vaarannetaan.
 • Hinnat ovat nousseet niin kuluttajilla kuin yrityksillä. Pääsyy hintojen nousuun löytyy energiakriisistä. Vain osa työnantajista voi siirtää kohonneita hintoja eteenpäin.
 • Inflaation ennustetaan laskevan ensi vuoden aikana, VM:n ennuste ensi vuodelle on 4 % ja Suomen Pankin 5 %. Vuosille 2024-2025 VM ennustaa inflaation olevan 2 %:n luokkaa.
 • Kemianteollisuuden näkymät vuodelle 2023 ovat heikot:
  Tuotannon kehitystä ennakoivat indikaattorit ovat miinuksella, ja alan tilauskertymä on alimmillaan sitten vuoden 2015.
  Suhdannetilanne on heikentynyt kesästä lähtien, eikä energiaintensiivisen alan tilanne tule kohenemaan energiakriisin jatkuessa.
  Kemianteollisuus ry:n joulukuun jäsenpulssissa 22 % yrityksistä raportoi vähentäneensä tuotantoa sähkökriisin vuoksi.
  ¼ Kemianteollisuuden jäsenyrityksistä ilmoitti joulukuussa suunnittelevansa lomautuksia ja 1/5 irtisanomisia.
  Energiakriisi koettelee myös Euroopan kemianteollisuutta, jonka supistunut tuotanto vähentää Suomen kemianteollisuuden tuotteiden kysyntää.
  Rakentamisen alavire puolestaan vähentää muovituoteteollisuuden tuotteiden kysyntää.

Joulurauhaan hiljennyttäessä toivomme viisaita päätöksiä tulevaisuudessa, malttia ja näyttöä siitä yhteistyöstä, jolla Suomessa on totuttu vaikeissakin paikoissa löytämään ratkaisut.