Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: vienti kasvaa, mutta kotimainen kysyntä laskee

Suomen kemianteollisuuden vienti jatkoi tammi-syyskuussa kasvuaan, mutta kotimaisen kysynnän hiipuessa tuotantomäärät laskivat. Suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla.

Kemianteollisuuden viennin arvo oli tammi-elokuussa 2,7 prosenttia vuoden takaista suurempi samaan aikaan kun Suomen koko tavaraviennin arvo on ollut laskussa. Eniten kasvua on tullut öljytuotteista. Kesä-elokuussa kemianteollisuuden vienti kasvoi 0,6 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kemianteollisuuden viennin osuus on noin neljännes Suomen koko tavaraviennistä.

Kemianteollisuuden tuotantomäärät laskivat tammi-syyskuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta samaan aikaan kun Suomen koko teollisuustuotanto laski noin 4 prosenttia. Kotimaisen kysynnän hiipuminen selittää laskua.

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotukset heikkenivät alkusyksyllä ja ovat nyt normaalia heikommalla tasolla. Tilauskanta on hieman normaalia matalammalla tasolla ja henkilöstöodotukset ovat vaisuja. Myyntihintojen arvioidaan laskeneen lievästi alkusyksyn aikana ja kannattavuus on jäänyt vuoden takaista heikommaksi. Tuotantokapasiteetti on kuitenkin ollut yhä kohtalaisessa käytössä ja tuotannon odotetaan kääntyvän nousuun loppuvuonna.

”Kemianteollisuuden viennin kasvu ja tuotannon lasku kertovat heikentyneestä kotimaisesta kysynnästä ja Suomen tavaraviennin yleisesti heikentyneestä tilanteesta. Kemianteollisuudella on laaja ja monipuolinen asiakaskunta, ja osa kemianteollisuuden tuotteista päätyy kotimaisen kysynnän kautta välillisesti vientiin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Vaikka yhteisöveron lasku lisää Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, kemianteollisuuden toimintaedellytyksiä varjostavat edelleen työvoiman, energian ja logistiikan kustannusten nousu. Kemianteollisuus käyttää paljon energiaa ja on suuresti riippuvainen merikuljetuksista”, jatkaa Timo Leppä.

”Kemianteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on jo neljännes, ja sen elinvoima heijastuu laajalti yhteiskuntaan. Kemialle on kysyntää ja se on globaalisti kasvava ala. Kemianteollisuudella on myös erityinen arvo kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden mahdollistajana”, jatkaa Timo Leppä

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)chemind.fi, puhelin 050 301 6800.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.