Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: vienti ja kotimainen kysyntä eri teille

Suomen kemianteollisuuden vienti jatkoi kasvuaan loppuvuonna. Kemianteollisuuden vienti kasvoi vuonna 2013 lähes neljä prosenttia, mutta heikentyneen kotimaisen kysynnän myötä tuotanto laski runsaat kaksi prosenttia. Helmikuussa 2014 suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla.

Kemianteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2013 neljä prosenttia vuoden takaista suurempi samaan aikaan kun Suomen koko tavaraviennin arvo on ollut laskussa. Eniten kasvua on tullut öljytuotteista. Syys-marraskuussa kemianteollisuuden vienti kasvoi seitsemän prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Kemianteollisuuden viennin osuus on 25 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä.

Kemianteollisuuden tuotanto laski 2,4 prosenttia vuonna 2013 edellisestä vuodesta samaan aikaan kun Suomen koko työpäiväkorjattu teollisuustuotanto laski noin 3,7 prosenttia. Kotimaisen kysynnän hiipuminen selittää laskua, sillä vienti vetää yhä.

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotukset ovat normaalia heikommalla tasolla. Tilauskanta on hieman normaalia pienempi ja henkilökunnan määrän odotetaan supistuvan. Myyntihintojen arvioidaan laskeneen lievästi alkusyksyn aikana ja kannattavuus on jäänyt vuoden takaista heikommaksi. Tuotantokapasiteetti on kuitenkin ollut yhä kohtalaisessa käytössä ja tuotannon odotetaan lisääntyvän hieman.

”Heikentynyt kotimainen kysyntä heijastui loppuvuonna myös kemianteollisuuden tuotantoon Suomessa. Vienti vetää yhä hyvin, mutta myyntihinnat ovat laskeneet. Kemianteollisuuden osuus viennistä on jo neljännes ja sen merkitys Suomen kansantaloudelle kasvaa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Ulkomaankaupasta riippuvaisen kemianteollisuuden toimintaedellytyksiä varjostavat edelleen työvoiman, energian ja logistiikan kustannusten nousu. Uusille kustannuksia lisääville veroille ja maksuille ei ole työllisyyttä vaarantamatta tilaa”, jatkaa Timo Leppä.

”Kemialle on kysyntää ja se on globaalisti kasvava ala. Euroopassa kemianteollisuuden tuotanto piristyi loppuvuonna, ja tähän orastavaan imuun myös Suomen tulisi päästä mukaan”, jatkaa Timo Leppä

Lisätietoja

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.
Susanna Aaltonen, viestintäpäällikkö, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.