Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: suhdannetilanne vakaa, odotukset alavireisiä

Suomen kemianteollisuuden tuotanto jatkoi hienoista kasvuaan vuoden toisella neljänneksellä. Peruskemian vienti on säilyttänyt tasonsa, mutta öljytuotteiden ja lääkkeiden viennin supistuminen on kääntänyt viennin kokonaistason laskuun. Suhdannetilanne on säilynyt melko kirkkaana, mutta odotukset ovat alavireisiä.

Kemianteollisuuden tuotanto nousi huhti−kesäkuussa 2014 edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Koko alkuvuoden tuotannon lisäys oli 0,7 prosenttia. Tuotantokehitys on ollut kemianteollisuudessa selvästi koko teollisuutta parempaa, sillä Suomen koko työpäiväkorjattu teollisuustuotanto laski tammi−kesäkuussa 4 prosenttia.

”Tuotannon hienoisen nousun jatkuminen on ollut myönteistä, mutta odotukset ja tunnelmat ovat alavireisiä. Sekä kannattavuuden että henkilöstömäärän ennakoidaan hieman laskevan loppuvuonna”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuuden viennin arvo laski tammi−toukokuussa 2014 edellisvuodesta 6 prosenttia samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti laski 2 prosenttia. Peruskemia on säilyttänyt tasonsa, mutta öljytuotteet ja lääkkeet käänsivät kemianteollisuuden kokonaisviennin laskuun.  Kemianteollisuuden viennin osuus on neljännes Suomen koko tavaraviennistä, ja viennin taso on edelleen historiallisesti korkea.

Venäjä näkyy jo selvänä notkahduksena

Venäjän osuus kemianteollisuuden viennistä oli tammi-toukokuussa 9 prosenttia ja tuonnista 18 prosenttia. Kemianteollisuuden vienti Venäjälle laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 22 prosenttia eli 143 miljoonaa euroa samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti Venäjälle laski 14 prosenttia.

”Venäjän vienti on ollut laskussa jo syksystä 2013, ja Venäjän heikentynyt taloustilanne näkyy nyt selvästi myös kemianteollisuuden vientiluvuissa. Toisaalta kemianteollisuus on onnistunut kasvattamaan vientiään muille markkinoille”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Budjettiriihiterveiset − Kilpailukykyä, investointeja ja uutta liiketoimintaa

Kansainvälisen tilanteen tuoma epävakaus korostaa entisestään kotimaisten toimien vakauden ja ennustettavuuden tärkeyttä. Hallituksen tulisikin pitää tiukasti kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden rasitteita ja varmistaa teollisille investoinneille suotuisa toimintaympäristö.

”Soklin fosfaattikaivoksen liikenneyhteyksien rakentamiseen pitäisi nopeasti löytää ratkaisu. Ratkaisun löytyminen on edellytys Yaran investointipäätökselle. Soklin perustamispäätös voisi merkitä yli miljardin euron investointia ja yli tuhatta uutta työpaikkaa Pohjois-Suomeen. Lisäksi kaivoksen perustamisella olisi merkittävä kerrannaisvaikutus muulle kotimaiselle teollisuudelle”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Biotalous on suuri markkinamahdollisuus, jossa tarvitaan kemiaa ja kemianteollisuuden osaamista. Kestävässä biotaloudessa olennaista ovat toimivat raaka-ainemarkkinat, joissa hinta määräytyy reilulla kilpailulla. Biotalouden mahdollistajana kemianteollisuus tulee linkittää tiiviisti myös julkisen sektorin biotaloushankkeisiin”, Timo Leppä jatkaa.

Suomen hyvinvointi perustuu yhä elinvoimaiselle teollisuudelle. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannosta on jo neljännes ja ala työllistää suoraan Suomessa 34 000 henkilöä.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Sami Nikander, osastopäällikkö, sami.nikander(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 567 4413

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

www.kemianteollisuus.fi

https://twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.