Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: suhdannetilanne normaalilla tasolla epävarmuudesta huolimatta

Suomen kemianteollisuuden tuotanto kasvoi hieman alkuvuonna ja koko vuoden investointien ennakoidaan kasvavan. Öljytuotteiden ja lääkkeiden viennin supistuminen käänsi kuitenkin viennin laskuun. Toukokuussa 2014 suhdannetilanne ja näkymät olivat likimain normaalilla tasolla.

Kemianteollisuuden tuotanto nousi tammi-maaliskuussa 2014 edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Alkuvuoden tuotantokehitys oli kemianteollisuudessa selvästi koko teollisuutta parempaa, sillä Suomen koko työpäiväkorjattu teollisuustuotanto laski tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia. Euroopassa kemianteollisuuden tuotannon kasvu oli Suomen kasvua reippaampaa.

Kemianteollisuus investoi vuositasolla Suomeen noin 0,5 miljardia. Vuonna 2014 investointien määrän odotetaan hieman nousevan ja suuntautuvan entistä enemmän myös tuotantokapasiteetin lisäämiseen.

”Tuotannon kääntyminen hienoiseen nousuun yhdistettynä investointiodotusten kasvuun ovat varovaisen positiivisia merkkejä, joita tarvitsemme. Suomen hyvinvointi perustuu yhä elinvoimaiselle teollisuudelle. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannosta on jo neljännes ja ala työllistää suoraan Suomessa 35 000 henkilöä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuuden viennin arvo laski tammi-helmikuussa 2014 edellisvuodesta 13 prosenttia samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti laski kuusi prosenttia. Kumituotteiden vienti nousi selvästi, mutta öljytuotteet ja lääkkeet käänsivät kemianteollisuuden kokonaisviennin laskuun.  Kemianteollisuuden viennin osuus on 25 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä.

”Venäjän tilanteen tuoma epävarmuus näkyy osaltaan myös vientiluvuissa. Venäjän osuus Suomen kemianteollisuuden viennistä on noin 11 prosenttia ja tuonnista noin 18 prosenttia. EU:n sisämarkkinoiden toimivuus, vapaakauppa ja logistiikka korostuvat entisestään nykyisessä tilanteessa”, jatkaa Timo Leppä.

Kemianteollisuuden suhdannetilanne ja -odotukset ovat likimain normaalilla tasolla. Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän kevään ja kesän aikana pääosin ennallaan.

”Suomen biotalousstrategia voi nostaa biotalouden kestävät ratkaisut Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn yhdeksi peruspilariksi. Biotalous on sekä tie nykyistä kestävämpään kehitykseen että suuri markkinamahdollisuus, jossa tarvitaan kemiaa ja kemianteollisuuden osaamista”, Timo Leppä jatkaa.

”Kemian vahvuus on sen monimuotoisuus. Kemialle on kysyntää ja se on globaalisti kasvava ala. Euroopassa kemianteollisuuden tuotanto on jatkanut loppuvuonna alkanutta kasvuaan, ja tähän imuun myös Suomen tulisi päästä mukaan”, jatkaa Timo Leppä

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

https://twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 35 000 henkilöä.