Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: Suhdannetilanne normaalia heikompi

Kemianteollisuuden talouskatsauksen mukaan Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät ja tavaravienti kasvoivat vuonna 2012. Kemianteollisuuden suhdannetilanne heikkeni viime vuoden lopulla, ja tuotantomäärien ennakoidaan pysyvän lähikuukausina lähes ennallaan.

Suomen kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi vuonna 2012 noin 4 prosenttia vuoden takaisesta. Useista muista aloista poiketen kemianteollisuuden tuotanto on nyt runsaampaa kuin ennen taantumaa. Alkuvuonna tuotantomäärien odotetaan kuitenkin pysyvän lähes ennallaan. Kannattavuuden arvioidaan heikentyneen ja henkilökunnan määrän pienentyneen vuoden takaisesta. Vaikka suhdannenäkymät ovat kirkastuneet lokakuun alhaisista lukemista, on kemianteollisuuden suhdannetilanne hieman normaalia heikompi.

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 2012 tammi-marraskuussa 8 prosenttia vuoden takaista suurempi, kun samaan aikaan koko Suomen tavaraviennin arvo jäi edellisen vuoden tasolle. Etenkin öljytuotteiden vienti on ollut kasvussa.

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden tuottajahinnat kallistuivat vuonna 2012 keskimäärin 2,7 prosenttia, ja koko teollisuuden tuottajahinnat 1,6 prosenttia. Aivan viime kuukausina kemianteollisuuden tuotteiden hinnat ovat pysyneet keskimäärin ennallaan tai laskeneet hieman.

”Kansallisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn. Tämän vuoksi hallituksen pitäisi toteuttaa päätöksiä, jotka auttavat teollisuutta investoimaan ja kehittämään uutta liiketoimintaa.

Kestävään kehitykseen liittyvät ratkaisut, biotalouden edistäminen ja siinä tarvittava prosessikemia ovat tulevaisuutta. Tätä osaamista on kehitettävä edelleen, ja se on muutettava liiketoiminnaksi mahdollisimman tehokkaasti”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)chemind.fi, puhelin 050 301 6800.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen toimialajärjestö. Sen tehtäväkenttään kuuluvat sekä elinkeino- että työmarkkinapoliittiset asiat. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannon bruttoarvosta on noin 20 prosenttia ja teollisuuden tavaraviennistä lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa yli 30 000 henkilöä.