Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelma laajeni kattamaan myös työhyvinvoinnin mittarit

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelma laajeni vuonna 2014, kun työhyvinvointi tuli mukaan mittaristoon. Ohjelmaan liittyi myös uusia yrityksiä. Vuoden 2014 luvut olivat osittain heikompia kuin edellisvuoden. Paranevan tuloskehityksen jatkaminen on ohjelman keskeinen tavoite. Pitkän aikavälin tulokset ovat merkittäviä eikä tavoitteista tingitä.

Yli 20 vuotta Suomessa toteutettu Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Care on suomalaisen teollisuuden pitkäikäisin kestävän kehityksen ohjelma.  Suomessa ohjelmassa on mukana 97 yritystä, ja se kattaa 80 % alan tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä. Kaikki ohjelmaan sitoutuneet yritykset raportoivat vuosittain yksityiskohtaisesti kehityksestään useilla kymmenillä mittareilla.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista vuodelta 2014 (suluissa vuoden 2013 vertailuluku):

  • Tapaturmataajuus (LTI3) 7,1 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (5,9)
  • Energiankulutus 0,95 kWH/tuotantokg (0,89)
  • Vedenkulutus 1,11 litraa/tuotantokg (1,05)
  • Kasvihuonekaasupäästöt 232 gCO2e/tuotantokg (220)
  • Sairauspoissaolot kokonaistyötunneista 4,2 % (uusi mittari)
  •  Eläkkeelle jäämisikä 62,5 vuotta (uusi mittari)
  •  Varhaisen tuen malli yrityksistä / toimipaikoista 91 % (uusi mittari)

 

”Kemianteollisuuden yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia vastuullisuustyössään pitkällä aikavälillä ja tavoitteet ovat korkealla. Kemianteollisuus on ensimmäisenä toimialana Suomessa ottanut käyttöön myös työhyvinvoinnin mittarit, sillä haluamme olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020,” sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”On hienoa, että Responsible Care -ohjelmaan on tullut uusia yrityksiä ja uusia kemianteollisuuden tuotealoja. Tämä kertoo käytännönläheisen ja tavoitteellisen yhteistyön tarpeellisuudesta,” jatkaa Timo Leppä.

Kemianteollisuus on asettanut kovat tavoitteet sekä työturvallisuudelle että energiatehokkuudelle, ja saavuttanut näissä merkittäviä tuloksia.

”Vuonna 1988 kemianteollisuudessa tapahtui 43 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti – vuonna 2014 enää 7,1. Tavoitteemme on pudottaa tapaturmataajuus alle viiteen vuonna 2015. Nolla tapaturmaa ei ole meille utopiaa vaan jo 21 prosentille RC-yrityksistä täyttä totta. Verkostomainen kummitoiminta, jossa jäsenyritykset jakavat avoimesti tietoa ja osaamistaan keskenään, on osoittautunut työturvallisuudessa tehokkaaksi tavaksi edetä. Tätä toimintaa laajennetaan entisestään,” sanoo Responsible Care -ohjelmasta Kemianteollisuus ry:ssä vastaava Merja Vuori.

”Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Vuonna 2014 kemianteollisuus kulutti 20 % vähemmän energiaa tuotantokiloa kohden kuin seurannan alkuvuonna 1995. Suuria vuosittaisia parannuksia on vaikea saavuttaa. Tämän vuoksi ala etenee pienin askelin,” sanoo Kemianteollisuus ry:ssä energia- ja ilmastoasioista vastaava Sami Nikander

Lisätietoja

Merja Vuori, vanhempi asiantuntija, puh. 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800, timo.leppa@kemianteollisuus.fi

Sami Nikander, osastopäällikkö, puh. 040 567 4413, sami.nikander@kemianteollisuus.fi

 

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo yli 20 vuotta. Alan vastuullisuustyö on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Mukana ohjelmassa on noin sata yritystä ja se kattaa 80 % alan tuotannosta Suomessa.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Responsible Care – tulokset vuodelta 2014:
www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin

twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.