Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden näkymät: Odotukset alavireisiä, mutta alkuvuoden luvut vielä hyvällä tasolla

Kemianteollisuuden vienti ja tuotantomäärät kasvoivat vielä alkuvuonna, mutta odotukset ovat alavireisiä. Maailmankaupan hidastuminen ja Suomelle tärkeiden vientimarkkinoiden heikkeneminen näkyvät alavireisissä suhdanneodotuksissa ja tilauskannan heikkenemisenä.

− Kun maailmantalous taantuu, on entistä tärkeämpää rakentaa luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa investoida ja työllistää, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

− Teollisuuden kustannustaso näyttää olevan nousussa, vaikka olemme jo lähtötilanteessa takamatkalla verrattuna kilpailijamaihin. Tässä tilanteessa jokainen teollisuuden toimintaedellytyksiä heikentävä signaali on vahingoksi Suomelle, Mika Aalto jatkaa.

Kemianteollisuuden tavaravienti oli tammi-kesäkuussa 6,3 miljardia eli 2,7 % edellisvuotta enemmän. Ilman toukokuun poikkeuksellisen hyvää vientiä kasvu olisi jäänyt nollan tuntumaan. Yritysten suhdannearviot ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2018 alusta lähtien.

 

Työmarkkinasyksystä työllisyyden suunta

Jotta työllisyysaste nousisi hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin, tarvittaisiin Etlan laskelmien mukaan ainakin 40 000 työpaikkaa sen lisäksi, mitä on ennusteiden mukaan muutenkin syntymässä.

− Kilpailukykysopimuksen osana sovittu työajan pidentäminen on osaltaan parantanut yritysten kilpailukykyä ja voimistanut hyvän työllisyyskehityksen kierrettä, jota tulee jatkaa, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

− Heikkenevät talouden näkymät edellyttävät vastuullisia työmarkkinaratkaisuja, saavutettua kilpailukyvyn parannusta ei saa hukata.  On tärkeää, että syksyn työmarkkinakierros käydään liittokohtaisesti ja siten, että vientiteollisuus toimii kierroksen päänavaajana ja kustannustason määrittäjänä Minna Etu-Seppälä jatkaa.

Kemianteollisuus neuvottelee työehtosopimusten optiovuodesta syyskuun loppuun mennessä. Jollei optiovuotta tule, työehtosopimukset päättyvät 30.11.2019.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Minna Etu-Seppälä, johtaja, Työelämä, minna.etu-seppala@kemianteollisuus.fi, puh. 040 778 0182
Susanna Aaltonen, johtaja, Viestintä, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi,  puh. 040 593 4221

 

Kuvalinkit

Mika Aalto
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/toimitusjohtaja

Minna Etu-Seppälä
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto/minna_etu-seppala

 

 

Katso lisää

Ala numeroin – toimialagraafit

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/

 

 

 

 

 

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.