Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto prosessiteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto OPH-664-2017 annettu 5.4.2017 opetushallitukselle

Kemianteollisuus ry lausuu pyydettynä seuraavaa:

Yleistä
Kemianteollisuus ry kiittää Opetushallitus mahdollisuudesta lausua prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden luonnoksista. Pidämme esitettyjä ammattitutkinnon perusteita pääosin perusteltuina ja kokonaisuus vaikuttaa selkeältä. Luonnoksissa oli runsaasti kirjoitusvirheitä, joten oikolukuun on syytä kiinnittää huomiota.

 

Ammattitutkinto
Turvallisuus -osioon on syytä tehdä muutama tarkennus. Tehdasturvallisuuden periaatteiden mukaisesti toimiminen tulisi tutkinnon suorittajalta vaatia hyväksytyn suorituksen saavuttamiseksi ymmärtää ja havainnoida turvallisuutta laajemmin kuin ainoastaan rajattuna paloturvallisuuteen. Esitämme kriteeriksi laajan turvallisuushavainnoinnin merkityksen osana turvallisuusjohtamista. Isossa osassa yrityksiä turvallisuusjohtamisen työkaluna on henkilöstön tekemät turvallisuushavainnointikierrokset, jossa joko ennalta sovitun listan pohjalta tai vapaamuotoisesti tarkastellaan työkohteita ja tekemistä. Havainnoinnin jälkeen on syytä käydä lyhyt keskustelu havaintojen pohjalta.

Esitämme siis lisättäväksi seuraavaa kohtaa:

  • Ymmärtää turvallisuushavainnoinnin merkityksen osana yrityksen turvallisuusjohtamista. Osaa tehdä turvallisuushavainnon, antaa palautetta ja viedä havainnot tietojärjestelmiin.

 

Kunnossapito
Kemianteollisuus ry pitää kunnossa- ja huoltotöiden osalta joitakin ammattitutkinnon vaatimuksia melko vaativilta. Esimerkiksi sähkötyöturvallisuusstandardin mukaisesti itsenäisesti sähkötoiden ja mittausten tekeminen tai tasa- ja vaihtosähkön erojen huomioiminen kiinnittivät huomiota. Mikäli kohdat kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, yhdymme muiden näkemyksiin.

 

Esitämme myös seuraavia pieniä muutoksia:
Tutkinnon suorittaja toimii ryhmän jäsenenä tuotannon kehitysprojektissa:

  • toimia aktiivisena ja yhteistyökykyisenä ryhmän jäsenenä tuotekehitysprojektissa tai koeajotoiminnassa

 

Erikoisammattitutkinto
Turvallisuusosiossa tulisi tuoda esille laajemmin myös turvallisuuden kehittämistä. Osaamisvaatimuksiin tulee lisätä kehittämistyötä tukevia osaamisvaatimuksia esimerkiksi turvallisuushavaintojen pohjalta tulleen tiedon hyödyntämisestä eli kuinka jalostaa saatua tietoa niin, että turvallisuutta voidaan kehittää havaintojen perusteella. Erikoisammattitutkinnon tulee tältä osin poiketa ammattitutkinnon vaatimuksista.

Tutkinnon suorittaja kannustaa henkilöstöä hyviin työsuorituksiin

Kemianteollisuus ry toivoo tähän kohtaa seuraavanlaista lisäystä:

  • kannustaa ja motivoi henkilöstöä osaamisen kehittämiseen jatkuvissa muuttuvissa tilanteissa

Kemianteollisuus ry: puolesta

Jyrki Hollmen

johtaja

 

 

Lisätietoja:

Jussi-Pekka Rode

koulutuspolitiikan asiantuntija

jussi-pekka.rode@kemianteollisuus.fi

0401686836