Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausunto VN/4118/2019 annettu 26.1.2022 oikeusministeriölle.

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen?

Kyllä

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)?

Eduskunta ja ministeriöt

Yleiset huomiot esityksestä

Lobbaus on olennainen osa demokratiaa, ja sillä tuotetaan päättäjille arvokasta alan asiantuntijatietoa päätöksenteon ja sääntelyn tueksi.

Kemianteollisuus ry kannattaa avoimuusrekisteriä. Arvoihimme kuuluvat keskeisesti avoimuus ja läpinäkyvyys, jotka ovat myös toimivan demokratian kulmakiviä.

Kannatamme soveltamisalaksi eduskuntaa ja ministeriöitä. Lähtökohtana laissa on ensisijaisesti lainsäädännöllisen jalanjäljen avaaminen; mitkä tahot vaikuttavat lainsäädännön valmisteluun ja budjettivaltaan – eli eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksentekoon.

Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla (OM, Hirvola & al, 2021) -tutkimuksessa tutkijoiden johtopäätös oli, että suurin osa lobbauksesta kohdistuu kansanedustajiin, ministereihin ja korkeisiin virkamiehiin ja on vastaavasti vähäisempää valtion virastoihin. Tämä puoltaa maltillista soveltamisalaa, jota voidaan muutamien vuosien jälkeen tarkastella, kun rekisterin käytöstä saadaan käytännön kokemusta.

Kemianteollisuus ry katsoo, että laissa tulisi selvästi todeta, että toimintailmoitukseen kirjattava yhteydenpito ilmoitetaan vain, jos se liittyy budjetin tai lainsäädännön valmisteluun.

VTV:n asettaman neuvottelukunnan tulisi aloittaa työnsä heti, kun laki on hyväksytty ja laatia suosituksensa hyvistä edunvalvontatavoista siten, että ne olisivat valmiina, kun rekisteri otetaan käyttöön.

Mika Aalto
Kemianteollisuus ry