Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta liikennepolttoaineiden valmisteverojen korotuksista

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Kemianteollisuus ry kiittää Valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta, joka koskee liikennepolttoaineiden valmisteverojen korotuksia.

Ministeriön esityksellä toteutetaan Rinteen hallituksen päätöstä 250 M€ veronkorotuksista. Tämän lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä nostaa dieselin veroa 120-150 M€. Yhteensä liikenteelle aiheutuvat veronkorotukset ovat siten noin 400 M€/vuosi.

Kemianteollisuus ry haluaa muistuttaa päätöksen vaikutuksesta kansainvälisessä kilpailussa olevien yritystemme kilpailukykyyn. Jo nykytasolla tieliikenteen verotaso on Suomessa ennestään yksi Euroopan korkeimpia. Dieselin vero on viidenneksi ja bensiinin kolmanneksi korkein Euroopassa. Suomessa tieliikennettä verotetaan kokonaisuudessaan 40 % ankarammin kuin Ruotsissa. Veronkorotukset kasvattavat yritysten logistiikkakustannuksia ja vaikuttavat negatiivisesti yritysten kilpailukykyyn. Vientiteollisuuden yrityksillä ei ole mahdollisuutta siirtää nykyisessä kilpailutilanteessa ja suhdanteessa veroja tuotteidensa hintoihin, vaan ne lisäävät yritysten kustannuksia ja heikentävät kannattavuutta. Samalla mahdollisuuden työllistää heikkenevät. Nyt tehdyllä, puhtaasti fiskaalisella päätöksellä, ei ole liikenteen päästöjä vähentävää vaikutusta, mutta sillä on suora negatiivinen vaikutus Rinteen hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

Kemianteollisuus osallistuu mielellään liikenteen verotusta koskevaan pitkän aikavälin valmisteluun, jossa voidaan yhteistyössä löytää kustannustehokkaat ja kilpailukykyvaikutukseltaan neutraalit keinot liikenteen muokkaamiseksi vähäpäästöisempään suuntaan. Toimialallamme on tarjota tähän erilaisia tuoteratkaisuja. Ehdotamme, että hallitus pidättäytyy esittämistään puhtaasti fiskaalisista veronkorotuksista.

 Ystävällisin terveisin

KEMIANTEOLLISUUS RY
Sami Nikander
Johtaja