Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensaatiosta

Kemianteollisuuden mielestä päästökauppakompensaatio tulee ottaa käyttöön täysimääräisenä ja myöntää vuodesta 2016 alkaen. Perusteltua on asettaa 1 GWh omavastuu kompensaation myöntämiselle.

EU:n päästökauppa aiheuttaa epäsuoria kustannuksia kaikille sähkönkäyttäjille. Globaalissa kilpailussa toimiva kemian- ja muu vientiteollisuus eivät voi siirtää päästökaupan aiheuttamia lisäkustannuksia tuotteidensa hintoihin, mikä johtaa kilpailukyvyn heikentymiseen EU:n ulkopuolisiin toimijoihin verrattuna. EU:ssa päästökaupan aiheuttama kilpailukykyvääristymä on tunnistettu ja sen lieventämiseksi on kehitetty päästökauppakompensaatio. EU:n valtiontukisäännöt määrittelevät kompensaatioon oikeutetut hiilivuotoalat ja niille myönnettävät maksimitukimäärät.

Kemianteollisuus ry pitää oikeana ratkaisuna sitä, että myös Suomessa otetaan käyttöön päästökauppakompensaatio useiden muiden EU-jäsenmaiden tavoin. Lähtökohtaisesti kannatamme ehdotuksen ajatusta maksaa kompensaatiota EU:n tukisääntöjen mukaisesti kaikelle sähkönkäytölle pitkäjänteisesti koko kolmannen päästökauppakauden ajan. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että kompensaation maksamista ei tule rajata päästökauppajaksoihin, vaan sitä tulee jatkaa niin kauan, kunnes maailmanlaajuinen ilmastosopimus on taannut tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Nyt lausuntokerroksella olevan esityksen mukaan kompensaatio on kuitenkin vain puolet EU:n sallimasta maksimista. Katsomme, että kilpailukykyvääristymän paremmaksi korjaamiseksi kompensaatio tulee ottaa käyttöön täysimääräisenä

Päästökauppakompensaation myöntämisessä ei tulisi viivytellä lakiesityksen mukaisesti vuoteen 2017 asti, sillä kaikki edellytykset aloittaa välittömästi teollisuuden kilpailukykyä turvaavat toimenpiteet ovat jo olemassa. Kompensaatio on ollut mahdollista jo vuodesta 2013 lähtien. Kemianteollisuus ry:n mielestä päästökauppakompensaatiota tulee myöntää vuodesta 2016 alkaen eli vuotta 2015 koskien.

Kemianteollisuuden tuotantoprosessit ovat hyvin heterogeenisia ja monesti strategisen tärkeitä muiden teollisuuden alojen tuotantoprosessien kannalta. Kemianteollisuus ry:n mielestä on perusteltua asettaa 1 GWh omavastuu kompensaation myöntämiselle. Tätä korkeammaksi rajaa ei tule asettaa.

 

Kunnioittavasti
KEMIANTEOLLISUUS RY
Timo Leppä

toimitusjohtaja