Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto VN/16413/2020 annettu 25.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle.

Kemianteollisuus ry kiittää Työ- ja elinkeinoministeriötä mahdollisuudesta lausua ehdotetusta muutoksesta lakiin biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä.

Koronapandemian aiheuttaman hyvin poikkeuksellisen ja ennakoimattoman tilanteen vuoksi katsomme, että hallituksen esityksen mukainen väliaikainen ylitäytön korotus 10 prosentista 30 prosenttiin toisi huomattavan helpotuksen tilanteeseen auttaen alan toimijoita toimimaan joustavasti ja kustannustehokkaasti pandemian voimakkaasti muuttamassa toimintaympäristössä.

Kunnioittavasti
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus
KEMIANTEOLLISUUS RY