Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi aerosolilaiksi

Lausunto VN/6625/2019-TEM-1 annettu 5.8.2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa esityksestä aerosolilaiksi ja muutokseen liittyvistä muista lakimuutoksista.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi aerosolilaki, johon siirrettäisiin voimassa oleva aerosolien tuoteturvallisuussääntely kemikaaliturvallisuuslaista. Muutos on osa EU:n markkinavalvonta- ja vaatimuksenmukaisuusasetuksen täytäntöönpanoa maassamme.

Muutos on osa tuoteturvallisuuslainsäädännön yhdenmukaistamiskehitystä. Kemianteollisuus ry pitää esitystä johdonmukaisena ja hyvänä lainsäädäntöteknisenä muutoksena, eikä alalla ole esitykseen muuta kommentoitavaa.

 

Kunnioittavasti
Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus

KEMIANTEOLLISUUS RY