Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Maakaasumarkkinalain uudistamisen tavoitteena oleva kaasumarkkinan avaaminen ja sen kehittäminen ovat kannatettavia. Markkinan avautuminen ja sovellettava markkinamalli tulee suunnitella ja toteuttaa huolella, ja sitä on voitava arvioida ennen markkinan avautumista. Markkinoiden avaaminen edellyttää maakaasun siirron ja myynnin eriyttämistä.

Kemianteollisuuden yritykset ovat sekä Suomen suurimpia maakaasun käyttäjiä että vastaavat maakaasun jakelusta. Kemianteollisuudessa maakaasua käytetään sekä energiantuotannossa että raaka-aineena. Kiitämme Työ- ja elinkeinoministeriön mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevien laeista ja lausumme seuraavaa.

Maakaasumarkkinalain uudistamisen tavoitteena oleva kaasumarkkinan avaaminen sekä kehittäminen ovat kannatettavia. Kemianteollisuuden kannalta keskeistä on kaasun toimitusvarmuus ja kaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa eurooppalaiseen hintatasoon.  Markkinan avautumisen tulisi tukea näitä. Markkinan avautuminen tulisikin ajoittaa siten, markkinalla on tällöin avoimen markkinan edellyttämä toimintakyky.

Markkinan avautuminen ja sovellettava markkinamalli tulee suunnitella ja toteuttaa huolella. Sovellettavaa markkinamallia tulee voida arvioida ennen markkinan avautumista. Markkinan avaaminen ei saa nostaa maakaasun loppukäyttäjän kustannuksia.

Varsinainen markkinamalli tulee valmistella huolella. Baltian markkinan avautumiseen liittyy riski siirtokustannusten kasvusta. Esitämme, että markkinoiden toiminnan yksityiskohtia valmisteltaessa tulee kaasun käyttäjillä ja muilla markkinaosapuolilla olla mahdollisuus sekä esittää näkemyksensä että riittävästi osallistua valmisteleviin toimiin. Lisäksi varsinaisen markkinamallin toteutuspäätös tulisi tehdä erikseen myöhemmin huomioiden mallin aiheuttamat tosiasialliset kustannusvaikutukset kaasun käyttäjille.

Markkinoiden avaaminen edellyttää maakaasun siirron ja myynnin eriyttämistä. Eriyttämisen valmistelu, aikataulu ja toimeenpano on syytä toteuttaa siten, että se mahdollistaa hallitun ja ennustettavan siirtymisen avoimiin markkinoihin sitten, kun markkinan avaamisen edellytykset ovat olemassa.

Kunnioittavasti

KEMIANTEOLLISUUS RY

Juha Pyötsiä

johtaja