Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: hallituksen esitys laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Lausunto SMDno-2020-68 annettu 31.8.2020 sisäministeriölle.

Sisäministeriö on pyytänyt Kemianteollisuus ry:n lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Laki täydentäisi vastaavaa EU:n asetusta, joka tuli voimaan 1.8.2019 ja sen soveltaminen alkaa 1.2.2021. Aiempi asetus annettiin vuonna 2013.

Esitetyssä kansallisessa laissa säädetään muiden muassa toimivaltaisesta viranomaisesta ja lupamenettelystä. Esityksessä esitetään lisättäväksi säännöksiä menettelystä lähtöaineluvan hakijan taustan tarkistamiseksi asiaa koskeviin lakeihin. Uudistettu EU:n asetus tiukentaa voimassa olevia säädöksiä joiltain osin ja asettaa mm. talouden toimijoille tiettyjä uusia velvollisuuksia.

Kemianteollisuus ry pitää turvallisuuden kehittämistä äärimmäisen tärkeänä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yhteiset käytännöt räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisessa ja käytössä ovat yksi näistä toiminta-alueista. Kansallisessa lakiehdotuksessa tehdyt ratkaisu ovat kemianteollisuuden mielestä johdonmukaisia ja kannatettavia.

Talouden toimijoille tulee uudistuksen myös uusia velvoitteita. Haluammekin korostaa, että toimeenpano vaatii varsin tehokasta koulutusta ja viestintää. Samoin säännöllinen yhteydenpito ja vuorovaikutus eri toimijoiden – viranomaisten ja talouden toimijoiden – kesken on tarpeen. Kemianteollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat sitoutuneesti mukana tässä työssä.

Kunnioittaen

Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus
KEMIANTEOLLISUUS RY