Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen hyväksymisestä

Kemianteollisuus ry puoltaa Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymistä, sillä se on myönteinen alku matkalla kohti maailmanlaajuisia päästövähennystoimia. Huomautamme kuitenkin, että se ei vielä takaa tasapuolisia kilpailuolosuhteita. EU:n ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan valmistelussa tulee varmistaa suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyisyys. Ilmastodiplomatiaa, tavoitteenaan maailmanlaajuinen päästöhinnoittelu, tulee jatkaa.

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta päästä kuultavaksi ja asiantuntijalausunnon antajaksi Pariisin sopimuksen hyväksyntää koskevassa hallituksen esityksessä.

Suomessa toimiva kemianteollisuus kilpailee avoimessa kansainvälisessä kilpailussa sekä koti- että vientimarkkinoilla. Suomessa toimivien yritysten ja toimipaikkojen kilpailukykyä mitataan jokaisen tilauksen yhteydessä. Kilpailukyky syntyy korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden, toimitusvarmuuden, energia- ja materiaalitehokkuuden, logistiikan toimivuuden sekä tuotannon turvallisuuden yhdistelmänä.

Kansainvälisessä kilpailussa olevan teollisen toimijan kannata on kuitenkin ongelmallista, ettei EU:n Pariisin ilmastosopimusta toteuttava 2030-lainsäädäntö ole vielä yksityiskohdiltaan valmis. Erityisesti tämä pätee kovan taakanjakotavoitteen saavalle Suomelle. Liikennesektorilla on suurimmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Suomen tulee jatkossa keskittyä edistämään liikenteen biopolttoaineiden Euroopan tasoisen sekoitevelvoitteen edistämistä. Myös maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta (LULUCF) aiheutuvien hiili-nielujen/-päästöjen laskentasäännöt ovat vielä täsmentymättä, samoin on tilanne bioenergian kestävyysmäärittelyjen osalta. Näistä ei saa aiheutua lisätaakkaa päästövähennyksiin, eikä riskiä biotalouden kehittymiselle.

Pariisin sopimus ei vielä itsessään takaa tasapuolista globaalia toimintaympäristöä. Tämän vuoksi EU:ssa tulee jatkaa päästökauppasektorilla hiilivuotoriskiä torjuvia toimia eli jakaa maksuttomasti – ja parhaille yrityksille täysimääräisesti (100 %) – niiden tarvitsemat päästöoikeudet sekä hyvittää sähköintensiivisille hiilivuotoaloille EU:n päästökaupan aiheuttamat epäsuorat kustannukset päästökauppadirektiivin salliman maksimin mukaisesti. Tämä on myös ilmaston etu.

Kemianteollisuus ry puoltaa Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymistä, sillä se on myönteinen alku matkalla kohti maailmanlaajuisia päästövähennystoimia. Huomautamme kuitenkin, että se ei vielä takaa tasapuolisia kilpailuolosuhteita. EU:n ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan valmistelussa tulee varmistaa suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyisyys. Lisäksi tulee jatkaa ilmastodiplomatiaa tavoitteena maailmanlaajuinen päästöhinnoittelu. Vasta sitten voidaan puhua tasapuolisista kilpailuolosuhteista kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen osalta.

 

Kunnioittavasti
Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja