Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja 3 kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 % vastaajista. Kolmasosa vastaajista ennakoi koronakriisin vähentävän investointeja Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana.

  • Kysyntä on jatkanut heikkenemistä ja tilaukset vähentyneet. Tehtyjä tilauksia ja sovittuja toimituksia siirretään tai perutaan kokonaan. Näistä kertoo lähes 50 % vastaajista.
  • Lomautusten määrä on hieman kasvanut. 49 % on tehnyt tai suunnittelee lomautuksia (4/2020 43 %)
  • Irtisanomisten määrä on kasvanut. 18 % on tehnyt tai suunnittelee irtisanomisia (4/2020 10 %).
  • Muut henkilöstöön liittyvät järjestelyt ovat vielä laajemmin käytössä kuin huhtikuussa.
  • Lähes 90 % yrityksistä sanoo, että hallituksen toimista ei ole ollut hyötyä, hyötyä on vaikea arvioida tai sitä on ollut vähän.
  • Suurin osa yrityksistä on varautunut koronaviruksen toiseen aaltoon (54 %).

Kemianteollisuus kysyi toukokuun lopussa jäsenyritysten toimitusjohtajilta koronatilanteen vaikutuksista liiketoimintaan. Kysely toteutettiin 25.-26.5.2020 ja siihen saatiin 130 vastausta. Vastausprosentti oli 35.

Lisätietoja

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, 040 593 4221