Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden kommentti 27.1.2023: Kansallinen biodiversiteettistrategia

Kommentti annettu lausuntopalvelussa kansallisesta biodiversiteettistrategiasta.

Kansallinen biodiversiteettistrategia

  • Strategian lähtökohdat

Kommentti: Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa. Strategiaehdotus on kunnianhimoinen, mikä toivottavasti johtaa toivottuihin lopputuloksiin, eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysähtymiseen ja sittemmin elpymiseen.

Kemianteollisuus on asettanut oman tavoitteensa olla luontopositiivinen, hiilineutraali teollisuudenala Suomessa 2045 mennessä ja jaamme ajatuksen siitä, että meneillä oleva vuosikymmen on toiminnan aikaa. Siksi on hyvä, että strategia keskittyy erityisesti tämän vuosikymmenen aikana saavutettaviin tavoitteisiin ja toisaalta jatkaa näkymää vielä siitä yli. Lisäksi on huomionarvoista, että strategiassa tunnistetaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon yhteys heti strategian lähtökohdissa, ja olisikin hyvä että tämä yhteys näkyisi läpi strategian.

  • Strategian tavoitteet: Päätavoite ja tarkemmat tavoitteet

Kemianteollisuus ry tukee strategian päätavoitetta eli luontokadon pysäyttämistä ja kehityksen kääntämistä elpymisuralle vuoteen 2030 mennessä. Strategiassa esitetyt 22 tavoitetta alatavoitteineen on perusteltuja ja hyvin jäsenneltyjä. Aikatauluksi toimien kohdentaminen erityisesti käynnissä olevaan vuosikymmeneen on perusteltua aiheen kiireellisyyden ja toimien pitkien vaikutusten takia, ja on kuitenkin hyvä pitää katse myös tulevissa vuosikymmenissä ja kohdentaa tavoitteita myös sinne.

  • 1 ja 3.2 Päätavoite ja tarkemmat tavoitteet

3.3 Luonnon tilan tavoitteet

Kommentti: Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen yhteys on merkittävä, samoin kuin ilmastotoimien vaikutus luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Kemianteollisuuden näkökulmasta tämä yhteys tulisi tunnistaa myös tavoitteissa selkeämmin.

Luonnonsuojelun toimenpiteet

Kommentti: Tavoite 13: sen sijaan että puhutaan riskien pienentymisestä, mikä sinänsä olisi toivottavaa, mutta johon ei voida suoraan vaikuttaa, ehdotamme korjattavaksi tämän tavoitteen muotoon: Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia negatiivisa vaikutuksia vähennetään merkittävästi. Näemme, että riskit vain kasvavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon kuitenkin vielä edetessä. Pienentämällä negatiivisia vaikutuksia tehdään oikeasti jotain. Ja tämä olisi myös linjassa tavoite nro 22 kanssa, jonka mukaisesti luontovaikutukset myös tunnetaan ja ohjauskeinoja on jo käytössä.

Kappale 3.5.1

Kommentti: Hiilineutraalin kiertotalouden tunnistaminen on tuotu hyvin esille strategian kohdassa 3.5.1. Näin ollen lisäisimme alatavoitteeksi T9 joukkoon juurikin tekstissä mainitun hiilineutraalin kiertotalouden, esim. muodossa

T9 Kommentti: lisätään 9.4 Hyödynnetään hiilineutraalin kiertotalouden mukaisesti paremmin olemassa olevia sivutuotteita ja kaivannaisteollisuuden maamassoja.

T10.6 Kommentti: Kädenjälkimaininta

Ehdotus: Suomalaisten yritysten tuotteiden kädenjälki kasvaa Suomessa ja luontopositiiviset teot yleistyvät.

T14 Kommentti: Eri sidosryhmien kanssa käyty vuorovaikutus on keskeistä strategian onnistumiseksi. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet ja riskit eivät ole mustavalkoisia, ja julkisen hallinnon tärkeä tehtävä on mahdollistaa keskustelu ja vuorovaikutus eri toimijoiden kesken ja siten saada parasta vaikutusta luonnon monimuotoisuudelle.

Muut huomiot:

Strategiassa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kasvattaminen niin yksilö-, yhteiskunta- kuin toimijatasolla ja tietoisuuden lisääminen joka saralla on tähän hyvä keino.

Kemianteollisuus kannustaa vielä pohtimaan miten kaikki toimijat saataisiin kannustettua mukaan toimintaan, ja voisiko se näkyä esimerkiksi strategiassa paremmin.