Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden kasvuhakuiset yritykset hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia eniten

Kasvuhakuisuus ja digitalisaation hyödyntäminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Kasvua tavoittelevista jäsenyrityksistä lähes kaikki ovat digitalisaation aktiivisia hyödyntäjiä tai edelläkävijöitä.

Kemianteollisuuden syksyllä teettämän selvityksen mukaan jäsenyrityksistä kaksi kolmasosaa uskoo digitalisaation muuttavan markkinoiden tilannetta ja pelisääntöjä. Kasvuhakuisuus ja digitalisaatio kulkevat käsi kädessä, ja kasvua tavoittelevista yrityksistä valtaosa on digitalisaation aktiivisia hyödyntäjiä tai edelläkävijöitä.

Digitalisaation odotetaan muuttavan eniten markkinointia ja viestintää

Tuotannon automatisointia kemianteollisuudessa on jo tehty pitkään, ja tämä nähdään edelleen tärkeänä. Selvityksen mukaan digitalisaation odotetaan jatkossa muuttavan eniten markkinointia ja viestintää sekä myyntiä ja asiakasrajapintaa. Kaiken kaikkiaan vastauksissa korostuu digitalisaation hyödyntäminen olemassa olevan toiminnan tehostamisessa uusien liiketoimintamallien sijaan.

Tietoa, taustaa ja kannustetta!

Kemianteollisuus syksyllä 2016 teettämän digitalisaatioselvityksen tavoitteena oli hankkia tietoa edunvalvonnan pohjaksi ja keskustelun taustaksi sekä kannustaa jäsenyrityksiä kiinnittämään aiheeseen yhä enemmän huomiota.

Selvityksen teki Innolink Research Oy haastattelemalla Kemianteollisuuden jäsenyritysten johtoa ja digitalisaatioasiantuntijoita.

Lisätiedot: Riitta Juvonen, riitta.juvonen@kemianteollisuus.fi , 040 515 7107