Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden ja öljynjalostuksen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä 8 %

Tilastokeskuksen mukaan kemianteollisuuden ja öljynjalostuksen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä vuonna 2011 oli 8 %. Teollisuuden osuus kasvihuonepäästöistä oli kokonaisuudessaan hieman alle neljännes. Energiahuollon kasvihuonepäästöt olivat 31 %, kuljetusten ja varastoinnin 16 %, maa- ja metsätalouden 11 % ja kotitalouksien 8 %.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmapäästöt toimialoittain -tilastosta, jossa päästöt lasketaan ja raportoidaan Euroopan unionille kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus (julkaistu 26.9.2013)

Katso lisää Tilastokeskuksen www-sivuilta

 

Kemianteollisuuden pitkäjänteistä ja omaehtoista vastuullisuustyötä

Suomen Kemianteollisuus on tehnyt yli kaksi vuosikymmentä omaehtoista vastuullisuustyötä kestävää kehitystä tukevan Responsible Care (RC) -ohjelman avulla. 

Katso lisää Kemianteollisuuden RC-toimialadataa Ala numeroin -palvelusta

Katso lisää Responsible Care -ohjelmasta

Lisätiedot: Sami Nikander, osastopäällikkö, puh. 040 567 4413