Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto Orion Pharmalle ja PerkinElmerille

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon 2014 saajat ovat Orion Pharma Oy:n lääkehoito Alzheimerin taudin oireisiin ja PerkinElmer Oy:n kehittämä järjestelmä immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä. Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa, ja se jaetaan tasan palkinnon saajien kesken. Innovaatiopalkinnot jaettiin Kemianteollisuuden Teemafoorumissa 15.4.2014.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen.

”Innovaatiopalkinnon saajat ovat loistavia esimerkkejä suomalaisesta korkean teknologian osaamisesta ja siitä, että Suomessa tapahtuu paljon kehitystä ja hyviä asioita. Voittajat edustavat kemianteollisuutta parhaimmillaan – keksintöjä ja innovaatioita, joilla lisätään hyvinvointia ja kehitetään yhteiskuntaa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.  

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon voittajat valitsi Kemianteollisuuden Tieteellinen neuvottelukunta.  Hakijoita oli ennätysmäärä, hakemusten taso oli korkea ja hakemuksissa näkyi myös biotalouden nousu.

”Kaikki hakemukset liittyivät joko energiaan, luonnonvaroihin, puhtaaseen veteen, ravintoon, terveyteen ja hyvinvointiin, liikenteeseen tai ilmastonmuutokseen. Näiden kaikkien keskellä on kemia. Nyt palkitaan terveydenalan innovaatiot, jotka voivat merkittävästi parantaa elämänlaatuamme, sanoo Kemianteollisuuden Tieteellisen neuvottelukunnan sihteeri Carmela Kantor-Aaltonen.

Orion Pharma: Uusi lääkehoito Alzheimerin taudin neuropsykiatrisiin oireisiin

Alzheimerin taudin häiriöt muodostavat väestön ikääntyessä jatkuvasti pahenevan ongelman. Orion Pharman keksinnössä on syntetisoitu, tutkittu ja nyt kliinisesti kehitetään uutta lääkettä, joka vaikuttaa uudentyyppisillä mekanismeilla Alzheimerin taudin oireisiin. Lääkettä jatkokehitetään yhteistyössä lääkejätti Janssen Pharmaceuticalsin kanssa ja se on jo osoitettu tehokkaaksi alustavissa kliinisissä kokeissa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Orion Pharma on tiettävästi ainoa yritys, joka kehittää tähän vaikutusmekanismiin perustuvaa lääkettä.

Orion Pharma, finalistin esittelyvideo

PerkinElmer: Järjestelmä vakavan immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä

Perkin Elmerin kehittämä EnLite Neonatal TREC -järjestelmä on maailman ensimmäisen vakavan perinnöllisen immuunipuutostaudin (SCID) seulontaan käytettävä diagnostiikkatuote. Seulontamenetelmällä voidaan tunnistaa immuunipuutostaudista kärsivät lapset jo vastasyntyneinä.  Jos tauti hoidetaan alle 6 kuukauden iässä, on paranemisennuste yli 95 prosenttia. Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan yleensä lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana.

PerkinElmerin Turun tuotekehitysyksikön keksinnössä ainutlaatuista on, että immuunipuutostaudin seulonta voidaan tehdä ilman erillistä DNA:n eristystä.

PerkinElmer, finalistin esittelyvideo

 

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Carmela Kantor-Aaltonen, asiamies, Tieteellisen neuvottelukunnan sihteeri, puh. 050 4045 166, carmela.kantor-aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, 040 593 4221, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Twitter: @kemianteollisuu

www.kemianteollisuus.fi

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 35 000 henkilöä.

 Kemia – osa hyvää elämää

Lisätietoja

Valokuva voittajista
Englanninkielinen tiedote