Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto 2012: Puukomposiitti mullistaa kipsaamisen

Suomalaisen Onbone Oy:n kehittämä puukomposiitti on merkittävin kipsausalan innovaatio vuosikymmeniin. Nuori yritys on malliesimerkki siitä, kuinka perustutkimuksen tulokset voidaan kaupallistaa ja luoda niistä menestyksellistä kansainvälistä liiketoimintaa. Onbone Oy:n WOODCAST palkittiin Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla 23.4.2012. Palkinto jaettiin Kemianteollisuus ry:n teemafoorumissa.

Ylivoimainen nykyisiin kipsaustuotteisiin nähden
Palkittava puukomposiitti on ensimmäinen kipsausalan innovaatio vuosikymmeniin. Onbone Oy on kehittänyt puhtaasta puuhakkeesta ja biohajoavasta muovista uudenlaisen kipsausmateriaalin. Tuote soveltuu kipsaamista vaativiin hoitoihin ja yksilöllisten ortopedisten tukien valmistamiseen. Ominaisuuksiltaan se on nykyisiin kipsaustuotteisiin nähden ylivoimainen: ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen.
 
Innovaation pohjatyö on vahvassa perustutkimuksessa. Onbone Oy:n perustajaosakkaat toimitusjohtaja Petro Lahtinen ja tutkimuspäällikkö Antti Pärssinen olivat innovaation perustutkimuksen tekijöitä. Innovaatioon liittyvä tutkimustyö on tehty Helsingin yliopiston kemian laitoksella ja tuotteistaminen Onbone Oy:ssä. Perusteluissaan kemianteollisuuden tieteellinen neuvottelukunta luonnehti tuotetta WOODCAST käänteentekeväksi innovaatioksi, jolla on merkittävää kansainvälistä markkinapotentiaalia.
 
Markkinoille yhteistyöverkoston tuella
Palkittu innovaatio perustuu materiaalien tuntemukseen ja ennakkoluulottomaan yhdistämiseen. Innovaation kemiallinen perushavainto, ilmaa kestävän katalyytin kehittäminen, on patentoitu. Tuote on alun alkaen suunnattu kansainvälisille markkinoille.
 
WOODCAST voi korvata nykyiset kipsaustuotteet. Teollisessa tuotannossa oleva WOODCAST tuli markkinoille vuonna 2010. Sen globaaliksi markkinapotentiaaliksi arvioidaan noin 1,5 miljardia euroa.
 
Onbone Oy tekee tuotekehityksessä yhteistyötä useiden kotimaisten sairaaloiden kanssa. Onbone Oy:n perustamisessa ja puukipsin tuotteistamisessa rahoittajilla ja yhteistyökumppaneilla on ollut keskeinen merkitys. Työ- ja elinkeinokeskukset ja Keksintösäätiö ovat merkittävästi tukeneet yrityksen perustamista. Tekes on osallistunut yrityksen kansainvälistymishankkeisiin.
 
Toimitusjohtaja Petro Lahtinen pitää perustutkimukseen pohjautuvan uuden yritystoiminnan luomista mahdollisuutena.
”Yliopistojen tutkimustyössä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Yhdessä rahoittajien kanssa olisi aktiivisesti etsittävä nämä helmet, tuotteistettava ja kaupallistettava ne kansainvälisille markkinoille.”

 
Kannustus innovatiiviseen toimintaan
Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto kannustaa kemian alan tutkimuksessa työskenteleviä ammattilaisia luovaan ja innovatiiviseen toimintaan. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi, ja sen arvo on 20 000 euroa.
 
Palkinnonsaajan valitsee Kemianteollisuuden tieteellinen neuvottelukunta ja sen jakaa Kemianteollisuus ry. Vuonna 2012 innovaatiopalkinto jaettiin kahdennentoista kerran.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry, asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, puh. 09 1728 4308, 050 404 5166.

Onbone Oy, toimitusjohtaja Petro Lahtinen, puh. 050 581 1033.
 
Valokuvia innovaatiopalkinnon saajista:
www.chemind.fi/-> Mediapalvelu
 
Innovaatiopalkinto 2012 kotisivu
www2.chemind.fi/innovaatiopalkinto2012