Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon neljä finalistia valittu

Vuoden 2014 Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon neljä finalistia ovat mikrobiöljy uusiutuvana öljylähteenä, Alzheimerin taudin lääkehoito, vastasyntyneiden immuunipuutostaudin seulonta ja kuitukomposiitin hammaslääketieteellinen käyttö. Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon voittaja julkaistaan ja palkinto jaetaan Kemianteollisuus ry:n Teemafoorumissa Helsingissä 15.4.2014.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen.

”Kemiaa on kaikkialla ja se on osa hyvää elämää. Kemiaa tarvitaan siellä, missä halutaan olla kehityksen kärjessä ja toimia vastuullisesti. Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla haluamme ruokkia luovuutta ja nostaa alan osaajia esiin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon finalistit edustavat kemianteollisuutta parhaimmillaan – keksintöjä ja innovaatioita, joilla lisätään hyvinvointia ja kehitetään yhteiskuntaa.  Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon yhteissumma on 20 000 euroa. Jo 13. kerran jaettavan palkinnon saajat valitaan nyt ensimmäistä kertaa kahdessa sarjassa: sarja 1 liiketoiminnallisesti lupaaville keksinnöille ja sarja 2 kaupallistetuille innovaatioille.

”Saimme ennätysmäärän hakijoita. Hakijoiden taso oli erittäin korkea, ja niissä näkyi kemian monipuolisuus. Kaikki hakemukset liittyivät joko energiaan, luonnonvaroihin, puhtaaseen veteen, ravintoon, terveyteen ja hyvinvointiin, liikenteeseen tai ilmastonmuutokseen. Näiden kaikkien keskellä on kemia, sanoo Kemianteollisuus ry:n asiamies Carmela Kantor-Aaltonen.

Sarja 1: Liiketoiminnallisesti lupaavat keksinnöt, finalistit  

Aalto-yliopisto, Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos, Mikrobiöljy uusiutuvana öljylähteenä

Aalto-yliopistossa on kehitetty prosessi, jolla hiilihydraatteja voidaan muuttaa mikrobien avulla öljyksi. Raaka-aineina voidaan käyttää erilaisia tähteitä ja jätteitä. Keksinnöstä voidaan kehittää suuren mittaluokan teollinen prosessi. Yhteistyö Neste Oilin kanssa on jo aloitettu.

 

Orion Pharma, Uusi lääkehoito Alzheimerin taudin neuropsykiatrisiin oireisiin

Orion Pharman keksinnössä on syntesisoitu, tutkittu ja nyt kliinisesti kehitetään uutta alfa2c-reseptorin salpaamiseen perustuvaa lääkettä, joka vaikuttaa uudentyyppisillä mekanismeilla Alzheimerin taudin oireisiin. Lääkettä jatkokehitetään yhteistyössä lääkejätti Janssen Pharmaceuticalsin kanssa ja se on jo osoitettu tehokkaaksi alustavissa kliinisissä kokeissa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Orion Pharma on tiettävästi ainoa yritys, joka kehittää tähän vaikutusmekanismiin perustuvaa lääkettä.

 

Sarja 2: Kaupallistetut innovaatiot, finalistit

PerkinElmer Oy, Järjestelmä vakavan immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä

Perkin Elmerin kehittämä järjestelmä on maailman ensimmäisen vakavan perinnöllisen immuunipuutostaudin seulontaan käytettävä diagnostiikkatuote.  Seulontamenetelmällä voidaan tunnistaa immuunipuutostaudista kärsivät lapset jo vastasyntyneinä.  Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan yleensä lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana.

 

Stick Tech Oy, Kuitukomposiitti hammaslääketieteelliseen käyttöön

Stick Tech Oy:n kuitukomposiittia käytetään ensisijaisesti hammaslääketieteessä suun taka-alueen hampaiden paikkaushoidossa. Komposiitin mekaaniset ominaisuudet ovat merkittävästi nykyisiä paikka-aineita paremmat. EverX Posterior -kuitukomposiitin murtumislujuus vastaa hammasluuta ja on lähes kaksi kertaa suurempi kuin perinteisillä muovipaikka-aineilla. 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Carmela Kantor-Aaltonen, asiamies, puh. 050 4045 166, carmela.kantor-aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, 040 593 4221, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Tutustu aikaisempiin Innovaatiopalkinnon voittajiin:

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/nakokulmia-kemiaan/innovaatiopalkinto/kemianteollisuuden-innovaatiopalkinto/

Twitter: @kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 35 000 henkilöä.