Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon finalistit valittu

Kemianteollisuuden jakaman innovaatiopalkinnon finalistit on valittu. Neljän finalistin innovaatioihin kuuluvat Fortumin ajoneuvojen akkuja hyödyntävä kierrätysteknologia, Kemiran FennoGuard™-barrier-konsepti kierrätettäville puukuitupohjaisille pakkauksille, Gaiamaren ja DTS Finlandin luomukelpoinen mädätysjäännöspohjainen kierrätyslannoite Gaia NPK ja Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikön furfuraali- ja hydroksimetyylifurfuraalipohjaiset korkean suorituskyvyn biopolyesterit. Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon voittaja julkaistaan ja palkinto jaetaan Kemianteollisuus ry:n Kemiat kohtaavat -tilaisuudessa Helsingissä 27.4.2022.

Kemianteollisuus palkitsee alan toimijoita joka toinen vuosi jaettavalla, 30 000 euron suuruisella innovaatiopalkinnolla. Palkinnolla kannustetaan yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus -ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Haussa on sekä suuria että pieniä innovaatioita, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ihmisten arkipäivässä ja teollisissa tuotantoprosesseissa. Finalistit ja voittajan / voittajat on valinnut Kemianteollisuus ry:n innovaatioryhmän jäsenistä koostuva valintaryhmä.

Vuoden 2022 finalistit:

Fortumin ajoneuvojen käytettyjä litiumakkuja hyödyntävä kierrätysteknologia. Vesikemikaalisessa prosessissa akkukemikaalit erotetaan hydrometallurgisesti uuttamalla ja kromatografisia menetelmiä käyttämällä. Menetelmän talteenottoprosentti on 95 %. Menetelmä on tällä hetkellä kaupallistamisvaiheessa.

Kemiran FennoGuard™-barrier-konsepti kierrätettäville puukuitupohjaisille pakkauksille. Kemira on kehittänyt dispersiobarrier-päällystyskonseptin kuitupohjaisille pakkauksille, jotka voivat korvata muovipakkauksia. Päällyste vähentää terveydelle ja ympäristölle haitallisten, fossiilipohjaisten ja hankalasti kierrätettävien materiaalien käyttöä pakkausmateriaaleissa.

Gaiamaren ja DTS Finlandin luomukelpoinen mädätysjäännöspohjainen kierrätyslannoite Gaia NPK. Gaia NPK on uudenlainen mädätepohjainen kierrätyslannoite, joka sopii myös luonnonmukaiseen tuotantoon. Lannoitteen pääraaka-aine on biokaasulaitoksesta saatava mädätysjäännös, jonka lisäksi lannoite sisältää lantaa ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Tuloksena on tasapainoinen yleislannoite, joka kelpaa niin luomu- kuin tavanomaiselle viljelijällekin.

Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikön furfuraali- ja hydroksimetyylifurfuraalipohjaiset korkean suorituskyvyn biopolyesterit. Biojalostuksen arvoketjua voidaan kasvattaa uusilla korkean lisäarvon tuotteilla, biopolyestereillä, joilla voidaan korvata fossiiliperäisiä muoveja. Innovaatiossa on ensimmäistä kertaa pystytty yhdistämään korkea happi-, vesi- ja UV-suoja yhteen materiaaliin, joka on kokonaan biomassaperäistä.

Katso Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon finalistien video Youtubessa.