Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden hyvä vire jatkuu − vienti miljardin kuukausitasolla

Kemianteollisuuden viennin ja liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna, ja vienti on nyt miljardin kuukausitasolla. Yritysten suhdannearviot ovat yhä vahvoja ja odotukset myönteisiä. Kemianteollisuuden vaikutus Suomen vientiin ja työllisyystilanteeseen on merkittävä, sillä ala työllistää suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi 7 % ja tavaravienti 8 % vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vienti on nyt miljardin kuukausitasolla. Kasvusta pääosa tuli öljytuotteiden vientimäärien noususta.

Kemianteollisuuden yritysten suhdannearviot ovat tällä hetkellä positiivisia ja odotukset myönteisiä. EK:n viimeisimmän Suhdannebarometrin mukaan yritykset ennakoivat sekä tuotannon että henkilöstömäärän hienoista kasvua kesän aikana.

Investointien ennätysvuosi tukee kasvua

Kemianteollisuuden kiinteät investoinnit kasvoivat EK:n investointitiedustelun mukaan merkittävästi vuonna 2017 ja investointien kokonaisarvo kohosi noin 1,4 miljardiin euroon. Tästä tutkimus- ja tuotekehityksen osuus on noin 400 miljoonaa. Vuonna 2018 investointien ennakoidaan palautuvan lähemmäksi alan keskimääräistä noin miljardin tasoa.

 

Fiksua, innovatiivista ja kestävää teollisuuspolitiikkaa

Suomen kannattaa lähteä rakentamaan johdonmukaisesti fiksua ja innovatiivista teollisuuspolitiikkaa, joka rakentuu kestävälle kehitykselle ja Suomen vetovoimaisuudelle teollisuuden tutkimus-, tuotekehitys-, investointi- ja tuotantomaana.

”Teollisuuden merkitykseen hyvinvoinnin rakentajana on herätty Euroopassa. Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, jonka kasvusta osa kannattaa ottaa myös Suomeen. Teollinen tuotanto Suomessa on itsessään ekoteko verrattuna tavaratuontiin muualta”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

”EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointiasteen arvioidaan olevan tänä vuonna noin 12 prosenttia, mikä on hieman muun Länsi-Euroopan keskitasoa matalammalla. Suomessa pitäisi vakavasti pohtia, miten Suomen vetovoimaa lisätään teollisuuden tutkimus-, tuotekehitys-, investointi- ja tuotantomaana”, Mika Aalto jatkaa.

Lisätietoja

Ala numeroin – toimialagraafit

Kemianteollisuus ry
Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen@kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221