Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden energiatehokkuuden kummitoiminta käynnistettiin Kilpilahdessa

Kemianteollisuudessa on jo vuosien ajan tehty menestyksekästä energiatehokkuustyötä. Vuoteen 1995 verrattuna tuotantoon suhteutettu energiankulutus on laskenut yli 20 %. Hyvistä tuloksista huolimatta kemianteollisuus pyrkii jatkuvasti parempaan suoritukseen eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Yhtenä käytännön keinona on kemianteollisuuden yritysten välinen kummiverkosto.

Kaikki hyötyvät kummitoiminnassa

Kemianteollisuuden yritysten energiatehokkuuden kummitoiminta käynnistettiin 22.8.2013 Porvoon Kilpilahdessa. Kemianteollisuuden 2020 -hankkeeseen liittyvällä kummitoiminnalla haetaan merkittävää parannusta kemianteollisuuden yritysten energiatehokkuuteen.

Kummitoiminta linkittyy Euroopan kemianteollisuuden energiatehokkuushankkeeseen SPiCE³ . Se tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tietoa, työkaluja ja tukea energiatehokkuushankkeissaan.  Kummitoiminta ja SPiCE³ ovat menetelmiltään poikkeuksellisia teollisuuden hankkeita.

Energia ja sen hinta ovat kemianteollisuuden yrityksille merkittävä kustannustekijä.  Kemianteollisuuden osuus Suomen kokonaissähkönkulutuksesta oli 8 % vuonna 2012.

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmituissa energiatehokkuussopimuksissa kemian ala yritykset ovat aktiivisesti mukana. Energiatehokkuusneuvontaan liittyvä yhteistyö Motiva Oy:n kanssa on tuonut uutta puhtia kemian alan yritysten energiatehokkuuteen.

Kemianteollisuus ry:n energiavaliokunnan puheenjohtajana toimii Neste Oil Oyj:n energiajohtaja Jussi Hintikka.                     

”Energian hinta koskettaa jokaista kemianteollisuuden yritystä. Tähän asti huomio on kiinnittynyt suuriin yrityksiin, joissa onkin merkittävästi tehostettu energiatehokkuutta. Nyt käynnistetyssä kummitoiminnassa nämä hyvät käytännöt tarjotaan myös pienemmille yrityksille, jotka puolestaan tuovat omia näkemyksiään. Uskon, että kaikki hyötyvät.”

Kemianteollisuus ry:n osastopäällikkö Sami Nikander korostaa asennetta, jolla kemian alan yritykset kohtaavat energiatehokkuuden tehostamisen.

”On tärkeää, että kemianteollisuus toimii ennakoivasti energiatehokkuudessa. On kyse isoista rahoista. Kemialla on energiatehokkuudessa keskeinen rooli ratkaisujen tarjoajana.  Tästä hyötyvät kaikki teollisuuden toimialat. Kemian varassa on kovin paljon, ja hyvä niin.”