Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden budjettiriihiterveiset

Tavoitteena toimintaympäristö, joka houkuttelee luomaan uutta, investoimaan ja pitämään tuotannon ja työpaikat Suomessa

Kilpailukykyä, kasvua ja uutta liiketoimintaa

 

HALLITUS PITÄÄ KIINNI LUPAUKSESTAAN OLLA LISÄÄMÄTTÄ TEOLLISUUDEN KUSTANNUKSIA JA JATKAA SÄÄNTELYN SUJUVOITTAMISTA

  • Lämmön tuotannon polttoaineiden veroa korotettiin
  • Logistiikkakustannuksiin liittyvää verokuormaa on systemaattisesti kasvatettu
  • Lupaprosessien sujuvoittamista tulee jatkaa niin, että kustannukset pienenevät ja hankkeiden toteutus nopeutuu

HALLITUS OTTAA PÄÄTÖKSISSÄÄN HUOMIOON SUOMEN KESKEISTEN KILPAILIJAMAIDEN TEOLLISUUS-, T&K- JA ENERGIAPOLITIIKAN JA OTTAA EU:N SALLIMAT TUET KÄYTTÖÖN

  • Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi jäi puoleen
  • Energiapolitikassa nykyinen verotuksen korottamistrendi pitäisi kääntää kohti EU:n sallimaa minitasoa

HALLITUS PITÄÄ KIINNI LUPAUKSESTAAN OLLA TEKEMÄTTÄ LISÄLEIKKAUKSIA KOULUTUKSEEN JA MIETTII AKTIIVISESTI KEINOJA T&K-TOIMINNAN KASVATTAMISEEN

  • T&K toimintaan kannuste, joka houkuttelee työllistämään
  • Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen kehittäminen
  • Tutkimusrahoituksen kohdentaminen: korkean teknologian kierto- ja biotalous, lääketutkimus, diagnostiikka